Vasić Slađan

Lice Fizičko lice
Adresa: Bratstva i Jedinstva 5/49, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-285/2010
Podaci o objektu: Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta na kp br 6128/2 KO Požarevac u ulici Majakovska BB. Bruto površine u osnovi prizemlja 144m2 i spratnosti PO+p+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 26.07.2010
Datum pravnosnažnosti: 04.09.2010
Prijava radova: 04-351-297/2010
Početak radova: 05.07.2010