Телеком Србије А.Д - дирекција за технику из Новог Београда

Лице Правно лице
Седиште: Булевар уметности 16, Београд
Број дозволе: 04-351-5/2010
Подаци о објекту: Изградња приводног оптичког кабла Пожревац – Велико Градиште до АТЦ Баре. Дужина приводног оптичког кабла 2950м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 16.02.2010
Датум правноснажности: 06.03.2010
Пријава радова: 04-351-438/2011
Почетак радова: 03.10.2011
Завршетак радова: 15.11.2011