Preduzeće Filip D.O.O.

Lice Pravno lice
Sedište: Moravska bb, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-262/2010
Podaci o objektu: Izgradnja poljoprivrednog objekta na kp br 19361 KO Požarevac u Požarevcu u blizini magistralnog puta m25.1 – Požarevac – Veliko Gradište. Bruto površine u osnovi prizemlja je 800m2 i spratnosti P+0
Datum izdavanja građevinske dozvole: 28.06.2010
Datum pravnosnažnosti: 08.07.2010