Grad Požarevac

Lice Pravno lice
Sedište: Drinska broj 2
Broj dozvole: 04-351-89/2011
Podaci o objektu: Izgradnja infrastrukturnog objekta fekalne stanice na kp br 4683/8 KO Požarevac u Požarevcu. Ugao ulica Bratstva i Jedinstva, Pećka, Prote Mateje. Bruto površine u osnovi prizemlja 14,40m2.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 29.04.2011
Datum pravnosnažnosti: 14.05.2011