Dragomirović Dobrivoje

Lice Fizičko lice
Adresa: Izvorska 34, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-157/2010
Podaci o objektu: Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta i pomoćnog objekta – garaža na kp br 2986/1 KO Požarevac u ulici Izvorska 34. Bruto površine u osnovi prizemlja 60m2 i spratnosti PO+p. I pomoćni objekat – garaža bruto površine 21m2 i spratnosti P+0
Datum izdavanja građevinske dozvole: 16.09.2010
Datum pravnosnažnosti: 02.10.2010