Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-144/2011
Подаци о објекту: Изградња фекалног колектора у улици Проте Матеје до црпне станице код стадиона Пролетер. Дужина је 1108м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 09.05.2011
Датум правноснажности: 20.05.2011