Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-150/2011
Подаци о објекту: Изградња фекалне канализације у Пожаревцу од улице Слободана Пенезића до комплекса тениских терена “Гем” - од улице Виноградске до Поречке.
Датум издавања грађевинске дозволе: 30.05.2011
Датум правноснажности: 10.06.2011