Grad Požarevac i JP Direkcija za izgradnju grada Požarevca

Lice Pravno lice
Sedište: Drinska broj 2 i Lole Ribara broj 2
Broj dozvole: 04-351-150/2011
Podaci o objektu: Izgradnja fekalne kanalizacije u Požarevcu od ulice Slobodana Penezića do kompleksa teniskih terena “Gem” - od ulice Vinogradske do Porečke.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 30.05.2011
Datum pravnosnažnosti: 10.06.2011