Grad Požarevac

Lice Pravno lice
Sedište: Drinska broj 2
Broj dozvole: 04-351-219/2011
Podaci o objektu: Izgradnja infrastrukturnog objekta primarne toplifikacione mreže i merno-regulacione pumpne stanice u naselju Petka. Objekat se priključuje na vrelovod Požarevac – Kostolac. Trasiran je na katastarskim parcelama KO Klenovnik.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 11.07.2011
Datum pravnosnažnosti: 21.07.2011
Prijava radova: 04-351-547/2011
Početak radova: 28.10.2011
Završetak radova: 28.10.2014