Grad Požarevac

Lice Pravno lice
Sedište: Drinska broj 2
Broj dozvole: 04-351-386/2011
Podaci o objektu: Izgradnja upravne zgrade fondacije “Milenin dom” na kp br 993/1 KO Požarevac u Požarevcu, ulice Voje Dulića broj 14. Bruto površine u osnovi prizemlja 105,75m2 i spratnosti P+0
Datum izdavanja građevinske dozvole: 12.09.2011
Datum pravnosnažnosti: 24.09.2011