Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-425/2011
Подаци о објекту: Изградња фекалног колектора у Пожаревцу, улица Пећка на кп бр 3748/2 КО Пожаревац. Трасиран Пећком улицом од ул. Проте Матеје до ул. Бранка Ћопића, насеље Сопот. Дужина 750м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 19.09.2011
Датум правноснажности: 05.10.2011
Пријава радова: 04-351-483/2011
Почетак радова: 30.09.2011
Завршетак радова: 20.10.2011