Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-487/2011
Подаци о објекту: Изградња фекалног колектора у Пожаревцу, улица Проте Матеје и улица Проте Матеје, све у КО Пожаревац. Дужина је 1128м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 26.10.2011
Датум правноснажности: 09.11.2011