Град Пожаревац и ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревца

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Лоле Рибара број 2
Број дозволе: 04-351-491/2011
Подаци о објекту: Изградња фекалног колектора у Пожаревцу, улица Љубе Степића, ул. Ратарска, ул. Моравска све у КО Пожаревац. Дужина 894м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 12.10.2011
Датум правноснажности: 23.10.2011
Пријава радова: 04-351-592/2011
Почетак радова: 09.11.2011
Завршетак радова: 17.11.2011