Град Пожаревац и ЈКП Водовод и канализација

Лице Правно лице
Седиште: Дринска број 2 и Југ Богданова 22-24
Број дозволе: 04-351-505/2011
Подаци о објекту: Изградња фекалног колектора са 5 црпних станица у насељу Љубичево у Пожаревцу. Дужина фекалног колектора је 4592м.
Датум издавања грађевинске дозволе: 24.11.2011
Датум правноснажности: 03.12.2011