Živković Slavica

Lice Fizičko lice
Adresa: Nabrđe
Broj dozvole: 04-351-47/2010
Podaci o objektu: Rekonstrukcija i dogradnja stambenog objekta na kp br 26/3 KO Požarevac u Požarevcu ulica Veljka Vlahovića 24. Deo objekta se ruši i dograđuje novi. Posle završene rekonstrukcije i dogradnje bruto površina objekta biće 107,10m2 spatnost PO+p
Datum izdavanja građevinske dozvole: 17.02.2010
Datum pravnosnažnosti: 07.03.2010