Territory licenseLokacijske dozvole

Godina: Pretraga: edit Preuzmi kao CSV...
Object descriptionOpis objekta-->
ApplicantPodnosilac zahteva / Object descriptionOpis objekta / No. of subjectBr.pred. Object locationLokacija objekta YearGodina Date of issueDatum izdavanja
Grad Požarevac
Izgradnja dečijeg vrtića, dim. 28.50h31.50m, spratnosti Po+P+1,
04-350-63/2011

k.p.br. 8024/1 KO Požarevac,u Požarevcu, ul. P.P.odreda i Cane Babović

2011 23.03.2011.
JP Direkcija za izgradnju, Požarevac
Poslovni objekat – kancelarija za potrebe MZ Živica, dim. 14,0h7,0m – P+0
04-350-37/2011

kp. br. 1542, 1541/1, 1340, 1336/1 i 1335 KO Požarevac

2011 21.03.2011.
JP Direkcija za izgradnju, Požarevac
Kišna kanalizacija u dvorištu ul. Trg Radomira Vujovića
04-350-86/2011

kp. br. 1542, 1541/1, 1340, 1336/1 i 1335 KO Požarevac

2011 18.03.2011.
Grad Požarevac
Izgradnja fekalnog kolektora F1600mm (prva faza) u ul. Ilije Gojković (Hipodrom)
04-350-19/2011

na k.p.br. 2178, 6777/2, 6775/2 i 6773/3 KO Požarevac

2011 16.03.2011.
Spasić Ljupčo, Kostolac
Stambeni objekat 12,0mh10,0m – Po+Pr+1
04- 350-466/2011

kp. br. 2169/5 KO Kostolac, Ul. Kolište bb

2011 14.03.2011.
Kocić Gordana i drugi
Rekonstrukcija stambenog objekta, -Po+P+0
04-350-395/2010

na kp.br. 516 KO Požarevac, ul.Bratstva Jedinstva 39

2011 09.03.2011.
Đorđević Srđan Vlaški Do
Izgradnja ind. stamb.posl obj. Po+P+1 dim. 21,50mh8,50m
04-350-357/2010

kp br. 515/1 KO Požarevac

2011 09.03.2011.
Jevremović Dragana Ćirikovac
Stambeni objekat 10,0mh9,0m – Po+Pr
04- 350-537/2010

kp.br. 1311 KO Ćirikovac u Ćirikovcu

2011 08.03.2011.
Đorđević Slavko Kostolac
Izgradnja ind. Stamb. obj. Po+P+Pk dim. 14,00mh15,00m
04-350-357/2010

kp br. 111 KO Petka Kostolac

2011 08.03.2011.
Dimitrijević Verka Kostolac
Nadgradnja potkrovlja na postojećem stambenom objektu do spratnosti P+0, ulica Porečka br.1
04-350-325/2010

kp. br. 1248 KO Kostolac-grad u Kostolcu

2011 04.03.2011.
Jokić Radisav, Petka
Poljoprivredno-ekonomski objekat, dimenzija 20,5h7,0m, spratnosti Po+0
04-350-532/2010

kp. br. 418 KO Petka u Petki

2011 04.03.2011.
Stojanović Dragiša, Dragovac
Stambeni objekat 6,0mh6,0m - Po+Pr+1
04- 350-13/2011

kp. br. 3046 KO Dragovac

2011 04.03.2011.
Grad Požarevac
Objekat Crpne stanice VII, 9,45h9,95m
04-350-29/2011

na kp.br. 4683/8 KO Požarevac, ul.Bratstva Jedinstva,Pećka i Prote Mateje

2011 04.03.2011.
Milošević Božidar, Lučica
Stambeni objekat 18,0mh12,0m – Po+Pr
04- 350-517/2010

kp. br. 5002/2 KO Poljana

2011 01.03.2011.
Popović Violeta, Popović Anđelija, Jagodić Momčilo, Jagodić Luka, Jagodić Ivan, Petrović Dragana i Marković Vesna
Rekonstrukcija i adaptacija tavanskog prostora u dvoetažne stanove
04-350-280/2010

na k.p.br. 14623/000 KO Požarevac u ul.Č.Vasović br.51

2011 25.02.2011.
Veolia transport Litas AD Pož.
Automatska perionica za autobuse 6,4mh18,4- P+0
04-350-241/2010

na kp.br. 1716 KO Požarevac, ul.Moše Pijade

2011 16.02.2011.
Nikolić Slobodan i Nikolić Dušanka
Stambeni objekat 3-10,5mh8,0-13,5m - Po+P
04-350-14/2011

na kp.br. 1823 KO Požarevac, ul.Suvoborska

2011 08.02.2011.
Grad Požarevac
Jednoporodična stambena jedinica 6,2h7,4m,P+0, 22 ostave za ogrev 2,0h3,0m, P+0
04-350-494/2010

kp.br.4665 KO Pož.

2011 18.01.2011.
Republika Srbija – Zdravstveni centar u Požarevcu
Izmena lok.dozvole za solarne kolektore sa nadstrešnicom nove dim. 36,00h28,60m
O4-350-515/2010

Kat.parcela broj 2463 KO Požarevac

2010 30.12.2010.
Vukojević Živko Požarevac
Poslovni objekat dim 9do11,5h6,4do11m-Po+P+1
04-350-424/2010

na kp.br. 2082 KO Požarevac, ul.Kosovska br.58

2010 28.12.2010.

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-63/2011
Godina 2011
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja dečijeg vrtića, dim. 28.50h31.50m, spratnosti Po+P+1,
Lokacija objekta k.p.br. 8024/1 KO Požarevac,u Požarevcu, ul. P.P.odreda i Cane Babović
Datum izdavanja 23.03.2011.
Napomena

JP Direkcija za izgradnju, Požarevac

Broj predmeta 04-350-37/2011
Godina 2011
Podnosilac zahteva JP Direkcija za izgradnju, Požarevac
Opis objekta Poslovni objekat – kancelarija za potrebe MZ Živica, dim. 14,0h7,0m – P+0
Lokacija objekta kp. br. 1542, 1541/1, 1340, 1336/1 i 1335 KO Požarevac
Datum izdavanja 21.03.2011.
Napomena

JP Direkcija za izgradnju, Požarevac

Broj predmeta 04-350-86/2011
Godina 2011
Podnosilac zahteva JP Direkcija za izgradnju, Požarevac
Opis objekta Kišna kanalizacija u dvorištu ul. Trg Radomira Vujovića
Lokacija objekta kp. br. 1542, 1541/1, 1340, 1336/1 i 1335 KO Požarevac
Datum izdavanja 18.03.2011.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-19/2011
Godina 2011
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja fekalnog kolektora F1600mm (prva faza) u ul. Ilije Gojković (Hipodrom)
Lokacija objekta na k.p.br. 2178, 6777/2, 6775/2 i 6773/3 KO Požarevac
Datum izdavanja 16.03.2011.
Napomena

Spasić Ljupčo, Kostolac

Broj predmeta 04- 350-466/2011
Godina 2011
Podnosilac zahteva Spasić Ljupčo, Kostolac
Opis objekta Stambeni objekat 12,0mh10,0m – Po+Pr+1
Lokacija objekta kp. br. 2169/5 KO Kostolac, Ul. Kolište bb
Datum izdavanja 14.03.2011.
Napomena

Kocić Gordana i drugi

Broj predmeta 04-350-395/2010
Godina 2011
Podnosilac zahteva Kocić Gordana i drugi
Opis objekta Rekonstrukcija stambenog objekta, -Po+P+0
Lokacija objekta na kp.br. 516 KO Požarevac, ul.Bratstva Jedinstva 39
Datum izdavanja 09.03.2011.
Napomena

Đorđević Srđan Vlaški Do

Broj predmeta 04-350-357/2010
Godina 2011
Podnosilac zahteva Đorđević Srđan Vlaški Do
Opis objekta Izgradnja ind. stamb.posl obj. Po+P+1 dim. 21,50mh8,50m
Lokacija objekta kp br. 515/1 KO Požarevac
Datum izdavanja 09.03.2011.
Napomena

Jevremović Dragana Ćirikovac

Broj predmeta 04- 350-537/2010
Godina 2011
Podnosilac zahteva Jevremović Dragana Ćirikovac
Opis objekta Stambeni objekat 10,0mh9,0m – Po+Pr
Lokacija objekta kp.br. 1311 KO Ćirikovac u Ćirikovcu
Datum izdavanja 08.03.2011.
Napomena

Đorđević Slavko Kostolac

Broj predmeta 04-350-357/2010
Godina 2011
Podnosilac zahteva Đorđević Slavko Kostolac
Opis objekta Izgradnja ind. Stamb. obj. Po+P+Pk dim. 14,00mh15,00m
Lokacija objekta kp br. 111 KO Petka Kostolac
Datum izdavanja 08.03.2011.
Napomena

Dimitrijević Verka Kostolac

Broj predmeta 04-350-325/2010
Godina 2011
Podnosilac zahteva Dimitrijević Verka Kostolac
Opis objekta Nadgradnja potkrovlja na postojećem stambenom objektu do spratnosti P+0, ulica Porečka br.1
Lokacija objekta kp. br. 1248 KO Kostolac-grad u Kostolcu
Datum izdavanja 04.03.2011.
Napomena

Jokić Radisav, Petka

Broj predmeta 04-350-532/2010
Godina 2011
Podnosilac zahteva Jokić Radisav, Petka
Opis objekta Poljoprivredno-ekonomski objekat, dimenzija 20,5h7,0m, spratnosti Po+0
Lokacija objekta kp. br. 418 KO Petka u Petki
Datum izdavanja 04.03.2011.
Napomena

Stojanović Dragiša, Dragovac

Broj predmeta 04- 350-13/2011
Godina 2011
Podnosilac zahteva Stojanović Dragiša, Dragovac
Opis objekta Stambeni objekat 6,0mh6,0m - Po+Pr+1
Lokacija objekta kp. br. 3046 KO Dragovac
Datum izdavanja 04.03.2011.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-29/2011
Godina 2011
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Objekat Crpne stanice VII, 9,45h9,95m
Lokacija objekta na kp.br. 4683/8 KO Požarevac, ul.Bratstva Jedinstva,Pećka i Prote Mateje
Datum izdavanja 04.03.2011.
Napomena

Milošević Božidar, Lučica

Broj predmeta 04- 350-517/2010
Godina 2011
Podnosilac zahteva Milošević Božidar, Lučica
Opis objekta Stambeni objekat 18,0mh12,0m – Po+Pr
Lokacija objekta kp. br. 5002/2 KO Poljana
Datum izdavanja 01.03.2011.
Napomena

Popović Violeta, Popović Anđelija, Jagodić Momčilo, Jagodić Luka, Jagodić Ivan, Petrović Dragana i Marković Vesna

Broj predmeta 04-350-280/2010
Godina 2011
Podnosilac zahteva Popović Violeta, Popović Anđelija, Jagodić Momčilo, Jagodić Luka, Jagodić Ivan, Petrović Dragana i Marković Vesna
Opis objekta Rekonstrukcija i adaptacija tavanskog prostora u dvoetažne stanove
Lokacija objekta na k.p.br. 14623/000 KO Požarevac u ul.Č.Vasović br.51
Datum izdavanja 25.02.2011.
Napomena

Veolia transport Litas AD Pož.

Broj predmeta 04-350-241/2010
Godina 2011
Podnosilac zahteva Veolia transport Litas AD Pož.
Opis objekta Automatska perionica za autobuse 6,4mh18,4- P+0
Lokacija objekta na kp.br. 1716 KO Požarevac, ul.Moše Pijade
Datum izdavanja 16.02.2011.
Napomena

Nikolić Slobodan i Nikolić Dušanka

Broj predmeta 04-350-14/2011
Godina 2011
Podnosilac zahteva Nikolić Slobodan i Nikolić Dušanka
Opis objekta Stambeni objekat 3-10,5mh8,0-13,5m - Po+P
Lokacija objekta na kp.br. 1823 KO Požarevac, ul.Suvoborska
Datum izdavanja 08.02.2011.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-494/2010
Godina 2011
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Jednoporodična stambena jedinica 6,2h7,4m,P+0, 22 ostave za ogrev 2,0h3,0m, P+0
Lokacija objekta kp.br.4665 KO Pož.
Datum izdavanja 18.01.2011.
Napomena

Republika Srbija – Zdravstveni centar u Požarevcu

Broj predmeta O4-350-515/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Republika Srbija – Zdravstveni centar u Požarevcu
Opis objekta Izmena lok.dozvole za solarne kolektore sa nadstrešnicom nove dim. 36,00h28,60m
Lokacija objekta Kat.parcela broj 2463 KO Požarevac
Datum izdavanja 30.12.2010.
Napomena

Vukojević Živko Požarevac

Broj predmeta 04-350-424/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Vukojević Živko Požarevac
Opis objekta Poslovni objekat dim 9do11,5h6,4do11m-Po+P+1
Lokacija objekta na kp.br. 2082 KO Požarevac, ul.Kosovska br.58
Datum izdavanja 28.12.2010.
Napomena