Territory licenseLokacijske dozvole

Godina: Pretraga: edit Preuzmi kao CSV...
Object descriptionOpis objekta-->
ApplicantPodnosilac zahteva / Object descriptionOpis objekta / No. of subjectBr.pred. Object locationLokacija objekta YearGodina Date of issueDatum izdavanja
„CASPER HOLDING“ D.O.O. Iz Požarevca
Rekonstrukcija i prenamena lokala br.4 u prizemlju poslovno stambenog objekta
04-350-276/2010

Ulica Kosovska br. 34

2010 27.08.2010.
Petrović Nevena iz Požarevca
Izgradnja stambenog objekta dimenzija 10,0 h9,0 m i spratnosti Po+P+Pk
04-350-86/2010

kp.br. 619/7 KO Požarevac ulica Vidinska br.10

2010 27.08.2010.
Marković Biljana Maljurevac
Stambeni objekat 10,0mh12,0m - Po+Pr+1
04-350-229/2010

kp.br.636 KO Maljurevac

2010 18.08.2010.
Grad Požarevac
Rekonstrukcija i dogradnja istorijskog arhiva Po+Pr+1
04-350-303/2010

kat.parc. br. 2143/1 KO Požarevac u M.Pijade bb

2010 09.08.2010.
Miladinović Dragan iz Velike Bresnice
Izgradnja poslovno stambenog objekta nepravnilnih dim i spratnosti Po+P+1+Pk
04-350-136/2010

kp.br. 8379/13 KO Požarevac, ulica Pož. Part. Odred br. 91

2010 19.07.2010.
Avramović Dragoslav – Drmno
Izgradnja stambenog objekta Po+Pr+1 dimenzije 13,00m h 12,00m
04-350-42/2009

kat.parcela broj 1202 KO Drmno

2010 12.07.2010.
Avramović Dragoslav - Drmno
Stambeni objekat 13,0mh12,0m - Po+Pr+1
04-350-42/2009

kp.br.1202 KO Drmno

2010 12.07.2010.
Agarević Ashar i Ilić Slađana
Stambeni objekat 10mh12m - Pr+Pk
04-350-139/2010

kp.br.6178/20 KO Požarevac u Požarevcu, ul. Milana Ajvaza bb

2010 08.07.2010.
Elekromorava ED Požarevac
Dogradnja poslovnog objekta (P+1) i rekonstrukcija dela postojećeg
04-350-160/2010

kp br.1078/1 KO Požarevac u ul.Davorjanke Paunović bb

2010 02.07.2010.
Hrastovača A.D. Požarevac
Izgradnja-dogradnja magacina za smeštaj polj.proizvoda, dim. 20,0h100,0m, spratnost P+0
04-350-178/2010

kp.br. 6768/1 K.O. Požarevac, ul. Moravska bb

2010 14.06.2010.
Perović Miljojko i Marković Srbislav
Poljoprivredno ekonomski objekat, dimenzija 52,0h15,0m, spratnosti Po+P+Pk
04-350-157/2010

kp.br. 20624 K.O. Požarevac, ul. 27 april bb

2010 14.06.2010.
„FILIP DOO“ Požarevac
Izgradnja podnog skladišta
04-350-180/2010

kat.parc. br.19361 KO Požarevac

2010 09.06.2010.
PP "FILIP" DOO Požarevac
izgradnja poljoprivrednog objekta podnog skladišta za smeštaj žitarica 50,0mh16,0m P+0
04-350-180/2010

kp.br.19361 KO Požarevac u Požarevcu

2010 09.06.2010.
Šviković Darko Kostolac
Stambeni objekat 11mh12m - Po+Pr+Pk
04-350-132/2010

k.p.br.4555/1 Ko Požarevac u ulici Dimitrija Pavlovića bb

2010 07.06.2010.
Bogdanović Zoran Kula
Rekonstrukcija ravnog krova sa nadgradnjom sprata
04-350-176/2010

k.p. br. KO Požarevac ul. Radomira Milenića Rusa br. 4

2010 07.06.2010.
Radić Vasa Ostrovo
Stambeni objekat,dimenzija 9,20h8,50m,spratnost P+1
04-350-11/2010

kp.br. 1035 K.O. Ostrovo, ul. Cara Dušana 68

2010 01.06.2010.
"ELEKTROMORAVA" ED POŽAREVAC
Dogradnja poslovnog objekta (P+1) i rekonstrukcija dela postojećeg
04-350-160/2010

k.p.br.1078/1 KO Požarevac u ul.Davorjanke Paunović bb

2010 31.05.2010.
Ognjanović Bogomir Kostolac
Izgradnja poslovnog obj. Po+P za tehn. pregled vozila
04-350-183/2010

k.p. br.KO Kostolac -Grad Kostolac, ul. Karađorđeva b.b.

2010 31.05.2010.
Vasić Slađan Požarevac
Individualni stambeni objekat 16,0h9,0 m i Po+P+1
04-350-103/2010

kp.br.6128/2 k.o. Požarevac ulica Majakovskog bb

2010 18.05.2010.
Mandić Slavica Požarevac
Stambeni objekat 16,0h8,5m i Po+P+1 i pomoćni objekat 8,5h4,0m i P+0
04- 350-13/2010

kp. br.7892/38 k.o. Požarevac ulica Bore Stankovića br.2

2010 12.05.2010.

„CASPER HOLDING“ D.O.O. Iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-276/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva „CASPER HOLDING“ D.O.O. Iz Požarevca
Opis objekta Rekonstrukcija i prenamena lokala br.4 u prizemlju poslovno stambenog objekta
Lokacija objekta Ulica Kosovska br. 34
Datum izdavanja 27.08.2010.
Napomena

Petrović Nevena iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-86/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Petrović Nevena iz Požarevca
Opis objekta Izgradnja stambenog objekta dimenzija 10,0 h9,0 m i spratnosti Po+P+Pk
Lokacija objekta kp.br. 619/7 KO Požarevac ulica Vidinska br.10
Datum izdavanja 27.08.2010.
Napomena

Marković Biljana Maljurevac

Broj predmeta 04-350-229/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Marković Biljana Maljurevac
Opis objekta Stambeni objekat 10,0mh12,0m - Po+Pr+1
Lokacija objekta kp.br.636 KO Maljurevac
Datum izdavanja 18.08.2010.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-303/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Rekonstrukcija i dogradnja istorijskog arhiva Po+Pr+1
Lokacija objekta kat.parc. br. 2143/1 KO Požarevac u M.Pijade bb
Datum izdavanja 09.08.2010.
Napomena

Miladinović Dragan iz Velike Bresnice

Broj predmeta 04-350-136/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Miladinović Dragan iz Velike Bresnice
Opis objekta Izgradnja poslovno stambenog objekta nepravnilnih dim i spratnosti Po+P+1+Pk
Lokacija objekta kp.br. 8379/13 KO Požarevac, ulica Pož. Part. Odred br. 91
Datum izdavanja 19.07.2010.
Napomena

Avramović Dragoslav – Drmno

Broj predmeta 04-350-42/2009
Godina 2010
Podnosilac zahteva Avramović Dragoslav – Drmno
Opis objekta Izgradnja stambenog objekta Po+Pr+1 dimenzije 13,00m h 12,00m
Lokacija objekta kat.parcela broj 1202 KO Drmno
Datum izdavanja 12.07.2010.
Napomena

Avramović Dragoslav - Drmno

Broj predmeta 04-350-42/2009
Godina 2010
Podnosilac zahteva Avramović Dragoslav - Drmno
Opis objekta Stambeni objekat 13,0mh12,0m - Po+Pr+1
Lokacija objekta kp.br.1202 KO Drmno
Datum izdavanja 12.07.2010.
Napomena

Agarević Ashar i Ilić Slađana

Broj predmeta 04-350-139/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Agarević Ashar i Ilić Slađana
Opis objekta Stambeni objekat 10mh12m - Pr+Pk
Lokacija objekta kp.br.6178/20 KO Požarevac u Požarevcu, ul. Milana Ajvaza bb
Datum izdavanja 08.07.2010.
Napomena

Elekromorava ED Požarevac

Broj predmeta 04-350-160/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Elekromorava ED Požarevac
Opis objekta Dogradnja poslovnog objekta (P+1) i rekonstrukcija dela postojećeg
Lokacija objekta kp br.1078/1 KO Požarevac u ul.Davorjanke Paunović bb
Datum izdavanja 02.07.2010.
Napomena

Hrastovača A.D. Požarevac

Broj predmeta 04-350-178/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Hrastovača A.D. Požarevac
Opis objekta Izgradnja-dogradnja magacina za smeštaj polj.proizvoda, dim. 20,0h100,0m, spratnost P+0
Lokacija objekta kp.br. 6768/1 K.O. Požarevac, ul. Moravska bb
Datum izdavanja 14.06.2010.
Napomena

Perović Miljojko i Marković Srbislav

Broj predmeta 04-350-157/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Perović Miljojko i Marković Srbislav
Opis objekta Poljoprivredno ekonomski objekat, dimenzija 52,0h15,0m, spratnosti Po+P+Pk
Lokacija objekta kp.br. 20624 K.O. Požarevac, ul. 27 april bb
Datum izdavanja 14.06.2010.
Napomena

„FILIP DOO“ Požarevac

Broj predmeta 04-350-180/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva „FILIP DOO“ Požarevac
Opis objekta Izgradnja podnog skladišta
Lokacija objekta kat.parc. br.19361 KO Požarevac
Datum izdavanja 09.06.2010.
Napomena

PP "FILIP" DOO Požarevac

Broj predmeta 04-350-180/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva PP "FILIP" DOO Požarevac
Opis objekta izgradnja poljoprivrednog objekta podnog skladišta za smeštaj žitarica 50,0mh16,0m P+0
Lokacija objekta kp.br.19361 KO Požarevac u Požarevcu
Datum izdavanja 09.06.2010.
Napomena

Šviković Darko Kostolac

Broj predmeta 04-350-132/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Šviković Darko Kostolac
Opis objekta Stambeni objekat 11mh12m - Po+Pr+Pk
Lokacija objekta k.p.br.4555/1 Ko Požarevac u ulici Dimitrija Pavlovića bb
Datum izdavanja 07.06.2010.
Napomena

Bogdanović Zoran Kula

Broj predmeta 04-350-176/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Bogdanović Zoran Kula
Opis objekta Rekonstrukcija ravnog krova sa nadgradnjom sprata
Lokacija objekta k.p. br. KO Požarevac ul. Radomira Milenića Rusa br. 4
Datum izdavanja 07.06.2010.
Napomena

Radić Vasa Ostrovo

Broj predmeta 04-350-11/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Radić Vasa Ostrovo
Opis objekta Stambeni objekat,dimenzija 9,20h8,50m,spratnost P+1
Lokacija objekta kp.br. 1035 K.O. Ostrovo, ul. Cara Dušana 68
Datum izdavanja 01.06.2010.
Napomena

"ELEKTROMORAVA" ED POŽAREVAC

Broj predmeta 04-350-160/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva "ELEKTROMORAVA" ED POŽAREVAC
Opis objekta Dogradnja poslovnog objekta (P+1) i rekonstrukcija dela postojećeg
Lokacija objekta k.p.br.1078/1 KO Požarevac u ul.Davorjanke Paunović bb
Datum izdavanja 31.05.2010.
Napomena

Ognjanović Bogomir Kostolac

Broj predmeta 04-350-183/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Ognjanović Bogomir Kostolac
Opis objekta Izgradnja poslovnog obj. Po+P za tehn. pregled vozila
Lokacija objekta k.p. br.KO Kostolac -Grad Kostolac, ul. Karađorđeva b.b.
Datum izdavanja 31.05.2010.
Napomena

Vasić Slađan Požarevac

Broj predmeta 04-350-103/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Vasić Slađan Požarevac
Opis objekta Individualni stambeni objekat 16,0h9,0 m i Po+P+1
Lokacija objekta kp.br.6128/2 k.o. Požarevac ulica Majakovskog bb
Datum izdavanja 18.05.2010.
Napomena

Mandić Slavica Požarevac

Broj predmeta 04- 350-13/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Mandić Slavica Požarevac
Opis objekta Stambeni objekat 16,0h8,5m i Po+P+1 i pomoćni objekat 8,5h4,0m i P+0
Lokacija objekta kp. br.7892/38 k.o. Požarevac ulica Bore Stankovića br.2
Datum izdavanja 12.05.2010.
Napomena