Territory licenseLokacijske dozvole

Godina: Pretraga: edit Preuzmi kao CSV...
Object descriptionOpis objekta-->
ApplicantPodnosilac zahteva / Object descriptionOpis objekta / No. of subjectBr.pred. Object locationLokacija objekta YearGodina Date of issueDatum izdavanja
Novaković Radmila Poljana
Ekonomski objekat za smeštaj poljoprivredne mehanizacije P+0
04-350-81/2010

kp.br. 4779 k.o. Poljana

2010 11.05.2010.
Jović Dragiša Vlaški do
Dogradnja i nadgradnja postojećeg stamb. objekta u poslovno - stambeni objekat Po+P+1
04-350-70/2010

kp. br. 1856 k.o. Požarevac ulica Kosovska br.59

2010 09.05.2010.
Grad Požarevac
Rekonstrukcija i nadgradnja sprata – poslovni objekat u ulici Bratstva jedinstva 2-6 u Požarevcu
04-350-114/2010

k.p.br.858/1 KO Požarevac

2010 07.05.2010.
Jovanović Sava Požarevac i Pejčić Jugoslav Beograd
Rekonstrukcija objekta krova i ravne krovne terase radi nadgradnje potkrovne etaže
04-350-76/2010 i 04-350-130/2010

k.p.br.13238/000 KO Požarevac u ul.Knez Milošev venac u Požarevcu

2010 04.05.2010.
Urošević Božidar, Požarevac
Izgradnja stambenog objekta spratnosti Po+Pr+4+Pk
04-350-116/2010

kat.parc.644 KO Požarevac

2010 30.04.2010.
Janićijević Goran - Radinac
rekonstrukcija kolektivne stambene zgrade i nadgradnja sprata i potkrovlja
04-350-118/2010

kp.br.12603/000 KO Požarevac u ul.Čede Vasovića br.16.

2010 23.04.2010.
Grad Požarevac – JP Direkcija
Fekalni kolektor u ulici Knez Milošev venac u Požarevcu
04-350-105/2010

KO Požarevac

2010 09.04.2010.
Stanojević Milovan Požarevac
Rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnja potkrovlja ind. stamb. objekta P+Pk
04-350-121/2009

k.p.br. KO Požarevac ul. 27. aprila br. 6

2010 09.04.2010.
Janković Jasmina Požarevac
Izgradnja individualnog stambenog objekta spratnosti Po+P+1+Pk
04-350-486/2009

k.p. br. KO Požarevac, ul. Dunavska br. 163

2010 07.04.2010.
Kuzmanović Kalinić Gordana Požarevac
Izgradnja individualnog stambenog objekta spratnosti Po+P+Pk
04-350-455/2009

k.p. br. KO Požarevac ul. Šeste Ličke br. 51

2010 07.04.2010.
Grad Požarevac
Izgradnja 20 stambenih jedinica za interno raseljena lica u ulici Uzun Mirkovoj u Požarevcu
04-35040/2010

Kat.parcela br.4665 KO Požarevac

2010 30.03.2010.
Milosavljević Milica Požarevac
Rekonstrukcija postojećeg obj. P+O sa nadgradnjom sprata
04-350-75/2010

k.p. br. KO Požarevac ul. Vardarska br. 1

2010 19.03.2010.
JVP “Srbija vode“
Bunari drenažni u Starom Kostolcu B2a, B3a i B4a i potisni vodovi
04-350-82/2010

KO Stari Kostolac

2010 04.03.2010.
Pavlović Saša Požarevac
Izgradnja ind stamb obj Po+P+1 dim 12,00mh12,00m
04-350-473/2009

kp br 6118/2 Ko Požarevac Hajduk Veljkova br 144

2010 26.02.2010.
Stojadinovć Živorad Požarevac
Izgradnja poslovnog obj. Po+P +1za trgovinu tehn. Robom 14,00mh (17,00+2,50)m
04-350-440/2009

kp br. 2024/1 Ko Požarevac Čede Vasovića br. 59

2010 26.02.2010.
MZ Lučica
Izgradnja gl. I pomoćnog objekta Zapis dim. 11,80mh8,50m i 3,50mh10,00m
04-350-443/2009

kp br. 1137 KO Popovac Lučica

2010 24.02.2010.
Živković Slavica Nabrđe
Rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnja stambenog objekta dim. 14,60h6,30m i spratnosti Po+P+Pk
04-350-367/2009

kp. br. 26/3 KO Požarevac, ulica Veljka Vlahovića br.24

2009 31.12.2009.
Grad Požarevac
Izgradnja dečjeg vrtića Po+P+1 dim.22,00-37,00mh31,00-36,00m
04-350-456/2009

kp br. 4819/2 Ko Požarevac ul. Drvarska br. 2

2009 22.12.2009.
Nikodijević Jelica iz Požarevca
Poslovno-stambeni objekat dim. 25,0h11,0m – Po+P+Pk
04-350-457/2009

kp. br. 1844/31 KO Požarevac, ulica Zelengorska br. 16

2009 22.12.2009.
Gajić Vojislav Požarevac
Nadgradnja postojećeg lokala i rekonstrukciju krova na postojećem stambenom objektu dim.9,0h6,0 + 13,0h9,0m u spratnosti P+1+Pk
04-350-382/2009

kp. br. 1625/1 KO Požarevac, ulica Deligradska br. 7

2009 25.11.2009.

Novaković Radmila Poljana

Broj predmeta 04-350-81/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Novaković Radmila Poljana
Opis objekta Ekonomski objekat za smeštaj poljoprivredne mehanizacije P+0
Lokacija objekta kp.br. 4779 k.o. Poljana
Datum izdavanja 11.05.2010.
Napomena

Jović Dragiša Vlaški do

Broj predmeta 04-350-70/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Jović Dragiša Vlaški do
Opis objekta Dogradnja i nadgradnja postojećeg stamb. objekta u poslovno - stambeni objekat Po+P+1
Lokacija objekta kp. br. 1856 k.o. Požarevac ulica Kosovska br.59
Datum izdavanja 09.05.2010.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-114/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Rekonstrukcija i nadgradnja sprata – poslovni objekat u ulici Bratstva jedinstva 2-6 u Požarevcu
Lokacija objekta k.p.br.858/1 KO Požarevac
Datum izdavanja 07.05.2010.
Napomena

Jovanović Sava Požarevac i Pejčić Jugoslav Beograd

Broj predmeta 04-350-76/2010 i 04-350-130/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Jovanović Sava Požarevac i Pejčić Jugoslav Beograd
Opis objekta Rekonstrukcija objekta krova i ravne krovne terase radi nadgradnje potkrovne etaže
Lokacija objekta k.p.br.13238/000 KO Požarevac u ul.Knez Milošev venac u Požarevcu
Datum izdavanja 04.05.2010.
Napomena

Urošević Božidar, Požarevac

Broj predmeta 04-350-116/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Urošević Božidar, Požarevac
Opis objekta Izgradnja stambenog objekta spratnosti Po+Pr+4+Pk
Lokacija objekta kat.parc.644 KO Požarevac
Datum izdavanja 30.04.2010.
Napomena

Janićijević Goran - Radinac

Broj predmeta 04-350-118/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Janićijević Goran - Radinac
Opis objekta rekonstrukcija kolektivne stambene zgrade i nadgradnja sprata i potkrovlja
Lokacija objekta kp.br.12603/000 KO Požarevac u ul.Čede Vasovića br.16.
Datum izdavanja 23.04.2010.
Napomena

Grad Požarevac – JP Direkcija

Broj predmeta 04-350-105/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Grad Požarevac – JP Direkcija
Opis objekta Fekalni kolektor u ulici Knez Milošev venac u Požarevcu
Lokacija objekta KO Požarevac
Datum izdavanja 09.04.2010.
Napomena

Stanojević Milovan Požarevac

Broj predmeta 04-350-121/2009
Godina 2010
Podnosilac zahteva Stanojević Milovan Požarevac
Opis objekta Rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnja potkrovlja ind. stamb. objekta P+Pk
Lokacija objekta k.p.br. KO Požarevac ul. 27. aprila br. 6
Datum izdavanja 09.04.2010.
Napomena

Janković Jasmina Požarevac

Broj predmeta 04-350-486/2009
Godina 2010
Podnosilac zahteva Janković Jasmina Požarevac
Opis objekta Izgradnja individualnog stambenog objekta spratnosti Po+P+1+Pk
Lokacija objekta k.p. br. KO Požarevac, ul. Dunavska br. 163
Datum izdavanja 07.04.2010.
Napomena

Kuzmanović Kalinić Gordana Požarevac

Broj predmeta 04-350-455/2009
Godina 2010
Podnosilac zahteva Kuzmanović Kalinić Gordana Požarevac
Opis objekta Izgradnja individualnog stambenog objekta spratnosti Po+P+Pk
Lokacija objekta k.p. br. KO Požarevac ul. Šeste Ličke br. 51
Datum izdavanja 07.04.2010.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-35040/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja 20 stambenih jedinica za interno raseljena lica u ulici Uzun Mirkovoj u Požarevcu
Lokacija objekta Kat.parcela br.4665 KO Požarevac
Datum izdavanja 30.03.2010.
Napomena

Milosavljević Milica Požarevac

Broj predmeta 04-350-75/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva Milosavljević Milica Požarevac
Opis objekta Rekonstrukcija postojećeg obj. P+O sa nadgradnjom sprata
Lokacija objekta k.p. br. KO Požarevac ul. Vardarska br. 1
Datum izdavanja 19.03.2010.
Napomena

JVP “Srbija vode“

Broj predmeta 04-350-82/2010
Godina 2010
Podnosilac zahteva JVP “Srbija vode“
Opis objekta Bunari drenažni u Starom Kostolcu B2a, B3a i B4a i potisni vodovi
Lokacija objekta KO Stari Kostolac
Datum izdavanja 04.03.2010.
Napomena

Pavlović Saša Požarevac

Broj predmeta 04-350-473/2009
Godina 2010
Podnosilac zahteva Pavlović Saša Požarevac
Opis objekta Izgradnja ind stamb obj Po+P+1 dim 12,00mh12,00m
Lokacija objekta kp br 6118/2 Ko Požarevac Hajduk Veljkova br 144
Datum izdavanja 26.02.2010.
Napomena

Stojadinovć Živorad Požarevac

Broj predmeta 04-350-440/2009
Godina 2010
Podnosilac zahteva Stojadinovć Živorad Požarevac
Opis objekta Izgradnja poslovnog obj. Po+P +1za trgovinu tehn. Robom 14,00mh (17,00+2,50)m
Lokacija objekta kp br. 2024/1 Ko Požarevac Čede Vasovića br. 59
Datum izdavanja 26.02.2010.
Napomena

MZ Lučica

Broj predmeta 04-350-443/2009
Godina 2010
Podnosilac zahteva MZ Lučica
Opis objekta Izgradnja gl. I pomoćnog objekta Zapis dim. 11,80mh8,50m i 3,50mh10,00m
Lokacija objekta kp br. 1137 KO Popovac Lučica
Datum izdavanja 24.02.2010.
Napomena

Živković Slavica Nabrđe

Broj predmeta 04-350-367/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva Živković Slavica Nabrđe
Opis objekta Rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnja stambenog objekta dim. 14,60h6,30m i spratnosti Po+P+Pk
Lokacija objekta kp. br. 26/3 KO Požarevac, ulica Veljka Vlahovića br.24
Datum izdavanja 31.12.2009.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-456/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja dečjeg vrtića Po+P+1 dim.22,00-37,00mh31,00-36,00m
Lokacija objekta kp br. 4819/2 Ko Požarevac ul. Drvarska br. 2
Datum izdavanja 22.12.2009.
Napomena

Nikodijević Jelica iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-457/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva Nikodijević Jelica iz Požarevca
Opis objekta Poslovno-stambeni objekat dim. 25,0h11,0m – Po+P+Pk
Lokacija objekta kp. br. 1844/31 KO Požarevac, ulica Zelengorska br. 16
Datum izdavanja 22.12.2009.
Napomena

Gajić Vojislav Požarevac

Broj predmeta 04-350-382/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva Gajić Vojislav Požarevac
Opis objekta Nadgradnja postojećeg lokala i rekonstrukciju krova na postojećem stambenom objektu dim.9,0h6,0 + 13,0h9,0m u spratnosti P+1+Pk
Lokacija objekta kp. br. 1625/1 KO Požarevac, ulica Deligradska br. 7
Datum izdavanja 25.11.2009.
Napomena