Territory licenseLokacijske dozvole

Godina: Pretraga: edit Preuzmi kao CSV...
Object descriptionOpis objekta-->
ApplicantPodnosilac zahteva / Object descriptionOpis objekta / No. of subjectBr.pred. Object locationLokacija objekta YearGodina Date of issueDatum izdavanja
JP Direkcija za izgradnju, Požarevac
Fekalna kanalizacija u ulici Grgurovo Sokače
04-350-176/2009

Ulica Grgurovo Sokače

2009 23.11.2009.
JP Direkcija za izgradnju, Požarevac
Fekalna kanalizacija u ulici Ivana Milutinovića u Požarevcu
04-350-175/2009

Ulica Ivana Milutinovića

2009 23.11.2009.
RD ,,Inženjering dva“ iz Požarevca
Pretvaranje tavanskog prostora u stambeni na postojećoj stambenoj zgradi – Lamela 1
04-350-672/2009

kp. br. 1454 KO Požarevac, ulica Bosanska br. 6

2009 23.11.2009.
RD ,,Inženjering dva“ iz Požarevca
Pretvaranje tavanskog prostora u stambeni na postojećoj stambenoj zgradi – Lamela 2
04-350-92/2009

kp. br. 1454 KO Požarevac, ulica Bosanska br. 6

2009 23.11.2009.
OŠ „Sveti Sava“ Požarevac
Izgradnja fiskulturne sale sa aneksom dim. 17,00mh 36,00m sprat. P+O
04-350-445/2009

kp br. 352/1 Ko Požarevac Vojske jugoslavije br. 18

2009 20.11.2009.
Petrović Ljubiša Crljenac
izgradnja ind. Stamb.-posl. Obj. Po+P+1+Pk do Po+P+2+Pk 28,00-32.50mh8,00m
04-350-131/2009

kp br. 594 Ko Požarevac ul. Draže Markovića br. 24

2009 20.11.2009.
Stokić Dragoslav iz Požarevca
Poslovno-stambeni objekat dim. 17,0h12,30m – Po+P+1
04-350-335/2009

kp. br. 665/9 KO Požarevac, ulica Ratarska br. 8

2009 16.11.2009.
Stojanović Marijola Požarevac
Izgradnja ind stamb obj Po+P+1+Pk dim 20,00mh12,20m
04- 350-310/2009

kp br. 660/2 KO Požarevac Partizanska br 55

2009 05.11.2009.
Dragomirović Dobrivoje iz Starčeva
Stambeni objekat 10,0mh6,0m – Po+Pr+1+Pk
04-350-364/2009

kp. br. 2986/1 KO Požarevac, ul. Izvorska br. 34

2009 30.10.2009.
Đorđević Velibor Požarevac
Rekonstrukcija postojećeg poslovnog objekta spratnosti P+0
04-350-594/2009

kp.br. 421 KO Požarevac, ulica Bože Dimitrijevića br. 48

2009 29.09.2009.
Marković Predrag i Birač Milanka
Stambeno poslovni Po+Pr+1+Pk na uglu ulica Nemanjine i Partizanske
04-350-366/2009

kat.parcela broj 666/1 KO Požarevac

2009 29.09.2009.
Grad Požarevac
Sportski terenu dvorištu OŠ Kralj Aleksandar u Požarevcu, dim.40,0h20,0m
04- 350-335/2009

kp. br. 1844/3 KO Požarevac, ulica Đure Đakovića

2009 29.09.2009.
Skupština stanara stambene zgrade na Trgu Bratstva i jedinstva br. 9/2 u Kostolcu
Izrada kosog krova na stambenoj zgradi
04-350-380/2009

kp.b br. 1056 KO Kostolac, Trg Bratstva i jedinstva br. 9/2

2009 29.09.2009.
JP Direkcija za izgradnju, Požarevac
Kišna kanalizacija u ulici Suvoborskoj u Požarevcu
04-350-177/2009

Ulica Suvoborska i ulica Kosovska

2009 22.05.2009.

JP Direkcija za izgradnju, Požarevac

Broj predmeta 04-350-176/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva JP Direkcija za izgradnju, Požarevac
Opis objekta Fekalna kanalizacija u ulici Grgurovo Sokače
Lokacija objekta Ulica Grgurovo Sokače
Datum izdavanja 23.11.2009.
Napomena

JP Direkcija za izgradnju, Požarevac

Broj predmeta 04-350-175/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva JP Direkcija za izgradnju, Požarevac
Opis objekta Fekalna kanalizacija u ulici Ivana Milutinovića u Požarevcu
Lokacija objekta Ulica Ivana Milutinovića
Datum izdavanja 23.11.2009.
Napomena

RD ,,Inženjering dva“ iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-672/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva RD ,,Inženjering dva“ iz Požarevca
Opis objekta Pretvaranje tavanskog prostora u stambeni na postojećoj stambenoj zgradi – Lamela 1
Lokacija objekta kp. br. 1454 KO Požarevac, ulica Bosanska br. 6
Datum izdavanja 23.11.2009.
Napomena

RD ,,Inženjering dva“ iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-92/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva RD ,,Inženjering dva“ iz Požarevca
Opis objekta Pretvaranje tavanskog prostora u stambeni na postojećoj stambenoj zgradi – Lamela 2
Lokacija objekta kp. br. 1454 KO Požarevac, ulica Bosanska br. 6
Datum izdavanja 23.11.2009.
Napomena

OŠ „Sveti Sava“ Požarevac

Broj predmeta 04-350-445/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva OŠ „Sveti Sava“ Požarevac
Opis objekta Izgradnja fiskulturne sale sa aneksom dim. 17,00mh 36,00m sprat. P+O
Lokacija objekta kp br. 352/1 Ko Požarevac Vojske jugoslavije br. 18
Datum izdavanja 20.11.2009.
Napomena

Petrović Ljubiša Crljenac

Broj predmeta 04-350-131/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva Petrović Ljubiša Crljenac
Opis objekta izgradnja ind. Stamb.-posl. Obj. Po+P+1+Pk do Po+P+2+Pk 28,00-32.50mh8,00m
Lokacija objekta kp br. 594 Ko Požarevac ul. Draže Markovića br. 24
Datum izdavanja 20.11.2009.
Napomena

Stokić Dragoslav iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-335/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva Stokić Dragoslav iz Požarevca
Opis objekta Poslovno-stambeni objekat dim. 17,0h12,30m – Po+P+1
Lokacija objekta kp. br. 665/9 KO Požarevac, ulica Ratarska br. 8
Datum izdavanja 16.11.2009.
Napomena

Stojanović Marijola Požarevac

Broj predmeta 04- 350-310/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva Stojanović Marijola Požarevac
Opis objekta Izgradnja ind stamb obj Po+P+1+Pk dim 20,00mh12,20m
Lokacija objekta kp br. 660/2 KO Požarevac Partizanska br 55
Datum izdavanja 05.11.2009.
Napomena

Dragomirović Dobrivoje iz Starčeva

Broj predmeta 04-350-364/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva Dragomirović Dobrivoje iz Starčeva
Opis objekta Stambeni objekat 10,0mh6,0m – Po+Pr+1+Pk
Lokacija objekta kp. br. 2986/1 KO Požarevac, ul. Izvorska br. 34
Datum izdavanja 30.10.2009.
Napomena

Đorđević Velibor Požarevac

Broj predmeta 04-350-594/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva Đorđević Velibor Požarevac
Opis objekta Rekonstrukcija postojećeg poslovnog objekta spratnosti P+0
Lokacija objekta kp.br. 421 KO Požarevac, ulica Bože Dimitrijevića br. 48
Datum izdavanja 29.09.2009.
Napomena

Marković Predrag i Birač Milanka

Broj predmeta 04-350-366/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva Marković Predrag i Birač Milanka
Opis objekta Stambeno poslovni Po+Pr+1+Pk na uglu ulica Nemanjine i Partizanske
Lokacija objekta kat.parcela broj 666/1 KO Požarevac
Datum izdavanja 29.09.2009.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04- 350-335/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Sportski terenu dvorištu OŠ Kralj Aleksandar u Požarevcu, dim.40,0h20,0m
Lokacija objekta kp. br. 1844/3 KO Požarevac, ulica Đure Đakovića
Datum izdavanja 29.09.2009.
Napomena

Skupština stanara stambene zgrade na Trgu Bratstva i jedinstva br. 9/2 u Kostolcu

Broj predmeta 04-350-380/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva Skupština stanara stambene zgrade na Trgu Bratstva i jedinstva br. 9/2 u Kostolcu
Opis objekta Izrada kosog krova na stambenoj zgradi
Lokacija objekta kp.b br. 1056 KO Kostolac, Trg Bratstva i jedinstva br. 9/2
Datum izdavanja 29.09.2009.
Napomena

JP Direkcija za izgradnju, Požarevac

Broj predmeta 04-350-177/2009
Godina 2009
Podnosilac zahteva JP Direkcija za izgradnju, Požarevac
Opis objekta Kišna kanalizacija u ulici Suvoborskoj u Požarevcu
Lokacija objekta Ulica Suvoborska i ulica Kosovska
Datum izdavanja 22.05.2009.
Napomena