Territory licenseЛокацијске дозволе

Година: Претрага: edit Преузми као CSV...
Object descriptionОпис објекта-->
ApplicantПодносилац захтева / Object descriptionОпис објекта / No. of subjectБр.пред. Object locationЛокација објекта YearГодина Date of issueДатум издавања
ЈП Дирекција за изградњу, Пожаревац
Фекална канализација у улици Гргурово Сокаче
04-350-176/2009

Улица Гргурово Сокаче

2009 23.11.2009.
ЈП Дирекција за изградњу, Пожаревац
Фекална канализација у улици Ивана Милутиновића у Пожаревцу
04-350-175/2009

Улица Ивана Милутиновића

2009 23.11.2009.
РД ,,Инжењеринг два“ из Пожаревца
Претварање таванског простора у стамбени на постојећој стамбеној згради – Ламела 1
04-350-672/2009

кп. бр. 1454 КО Пожаревац, улица Босанска бр. 6

2009 23.11.2009.
РД ,,Инжењеринг два“ из Пожаревца
Претварање таванског простора у стамбени на постојећој стамбеној згради – Ламела 2
04-350-92/2009

кп. бр. 1454 КО Пожаревац, улица Босанска бр. 6

2009 23.11.2009.
ОШ „Свети Сава“ Пожаревац
Изградња фискултурне сале са анексом дим. 17,00мх 36,00м спрат. П+О
04-350-445/2009

кп бр. 352/1 Ко Пожаревац Војске југославије бр. 18

2009 20.11.2009.
Петровић Љубиша Црљенац
изградња инд. Стамб.-посл. Обј. По+П+1+Пк до По+П+2+Пк 28,00-32.50мх8,00м
04-350-131/2009

кп бр. 594 Ко Пожаревац ул. Драже Марковића бр. 24

2009 20.11.2009.
Стокић Драгослав из Пожаревца
Пословно-стамбени објекат дим. 17,0х12,30м – По+П+1
04-350-335/2009

кп. бр. 665/9 КО Пожаревац, улица Ратарска бр. 8

2009 16.11.2009.
Стојановић Маријола Пожаревац
Изградња инд стамб обј По+П+1+Пк дим 20,00мх12,20м
04- 350-310/2009

кп бр. 660/2 КО Пожаревац Партизанска бр 55

2009 05.11.2009.
Драгомировић Добривоје из Старчева
Стамбени објекат 10,0мх6,0м – По+Пр+1+Пк
04-350-364/2009

кп. бр. 2986/1 КО Пожаревац, ул. Изворска бр. 34

2009 30.10.2009.
Ђорђевић Велибор Пожаревац
Реконструкција постојећег пословног објекта спратности П+0
04-350-594/2009

кп.бр. 421 КО Пожаревац, улица Боже Димитријевића бр. 48

2009 29.09.2009.
Марковић Предраг и Бирач Миланка
Стамбено пословни По+Пр+1+Пк на углу улица Немањине и Партизанске
04-350-366/2009

кат.парцела број 666/1 КО Пожаревац

2009 29.09.2009.
Град Пожаревац
Спортски терену дворишту ОШ Краљ Александар у Пожаревцу, дим.40,0х20,0м
04- 350-335/2009

кп. бр. 1844/3 КО Пожаревац, улица Ђуре Ђаковића

2009 29.09.2009.
Скупштина станара стамбене зграде на Тргу Братства и јединства бр. 9/2 у Костолцу
Израда косог крова на стамбеној згради
04-350-380/2009

кп.б бр. 1056 КО Костолац, Трг Братства и јединства бр. 9/2

2009 29.09.2009.
ЈП Дирекција за изградњу, Пожаревац
Кишна канализација у улици Сувоборској у Пожаревцу
04-350-177/2009

Улица Сувоборска и улица Косовска

2009 22.05.2009.

ЈП Дирекција за изградњу, Пожаревац

Број предмета 04-350-176/2009
Година 2009
Подносилац захтева ЈП Дирекција за изградњу, Пожаревац
Опис објекта Фекална канализација у улици Гргурово Сокаче
Локација објекта Улица Гргурово Сокаче
Датум издавања 23.11.2009.
Напомена

ЈП Дирекција за изградњу, Пожаревац

Број предмета 04-350-175/2009
Година 2009
Подносилац захтева ЈП Дирекција за изградњу, Пожаревац
Опис објекта Фекална канализација у улици Ивана Милутиновића у Пожаревцу
Локација објекта Улица Ивана Милутиновића
Датум издавања 23.11.2009.
Напомена

РД ,,Инжењеринг два“ из Пожаревца

Број предмета 04-350-672/2009
Година 2009
Подносилац захтева РД ,,Инжењеринг два“ из Пожаревца
Опис објекта Претварање таванског простора у стамбени на постојећој стамбеној згради – Ламела 1
Локација објекта кп. бр. 1454 КО Пожаревац, улица Босанска бр. 6
Датум издавања 23.11.2009.
Напомена

РД ,,Инжењеринг два“ из Пожаревца

Број предмета 04-350-92/2009
Година 2009
Подносилац захтева РД ,,Инжењеринг два“ из Пожаревца
Опис објекта Претварање таванског простора у стамбени на постојећој стамбеној згради – Ламела 2
Локација објекта кп. бр. 1454 КО Пожаревац, улица Босанска бр. 6
Датум издавања 23.11.2009.
Напомена

ОШ „Свети Сава“ Пожаревац

Број предмета 04-350-445/2009
Година 2009
Подносилац захтева ОШ „Свети Сава“ Пожаревац
Опис објекта Изградња фискултурне сале са анексом дим. 17,00мх 36,00м спрат. П+О
Локација објекта кп бр. 352/1 Ко Пожаревац Војске југославије бр. 18
Датум издавања 20.11.2009.
Напомена

Петровић Љубиша Црљенац

Број предмета 04-350-131/2009
Година 2009
Подносилац захтева Петровић Љубиша Црљенац
Опис објекта изградња инд. Стамб.-посл. Обј. По+П+1+Пк до По+П+2+Пк 28,00-32.50мх8,00м
Локација објекта кп бр. 594 Ко Пожаревац ул. Драже Марковића бр. 24
Датум издавања 20.11.2009.
Напомена

Стокић Драгослав из Пожаревца

Број предмета 04-350-335/2009
Година 2009
Подносилац захтева Стокић Драгослав из Пожаревца
Опис објекта Пословно-стамбени објекат дим. 17,0х12,30м – По+П+1
Локација објекта кп. бр. 665/9 КО Пожаревац, улица Ратарска бр. 8
Датум издавања 16.11.2009.
Напомена

Стојановић Маријола Пожаревац

Број предмета 04- 350-310/2009
Година 2009
Подносилац захтева Стојановић Маријола Пожаревац
Опис објекта Изградња инд стамб обј По+П+1+Пк дим 20,00мх12,20м
Локација објекта кп бр. 660/2 КО Пожаревац Партизанска бр 55
Датум издавања 05.11.2009.
Напомена

Драгомировић Добривоје из Старчева

Број предмета 04-350-364/2009
Година 2009
Подносилац захтева Драгомировић Добривоје из Старчева
Опис објекта Стамбени објекат 10,0мх6,0м – По+Пр+1+Пк
Локација објекта кп. бр. 2986/1 КО Пожаревац, ул. Изворска бр. 34
Датум издавања 30.10.2009.
Напомена

Ђорђевић Велибор Пожаревац

Број предмета 04-350-594/2009
Година 2009
Подносилац захтева Ђорђевић Велибор Пожаревац
Опис објекта Реконструкција постојећег пословног објекта спратности П+0
Локација објекта кп.бр. 421 КО Пожаревац, улица Боже Димитријевића бр. 48
Датум издавања 29.09.2009.
Напомена

Марковић Предраг и Бирач Миланка

Број предмета 04-350-366/2009
Година 2009
Подносилац захтева Марковић Предраг и Бирач Миланка
Опис објекта Стамбено пословни По+Пр+1+Пк на углу улица Немањине и Партизанске
Локација објекта кат.парцела број 666/1 КО Пожаревац
Датум издавања 29.09.2009.
Напомена

Град Пожаревац

Број предмета 04- 350-335/2009
Година 2009
Подносилац захтева Град Пожаревац
Опис објекта Спортски терену дворишту ОШ Краљ Александар у Пожаревцу, дим.40,0х20,0м
Локација објекта кп. бр. 1844/3 КО Пожаревац, улица Ђуре Ђаковића
Датум издавања 29.09.2009.
Напомена

Скупштина станара стамбене зграде на Тргу Братства и јединства бр. 9/2 у Костолцу

Број предмета 04-350-380/2009
Година 2009
Подносилац захтева Скупштина станара стамбене зграде на Тргу Братства и јединства бр. 9/2 у Костолцу
Опис објекта Израда косог крова на стамбеној згради
Локација објекта кп.б бр. 1056 КО Костолац, Трг Братства и јединства бр. 9/2
Датум издавања 29.09.2009.
Напомена

ЈП Дирекција за изградњу, Пожаревац

Број предмета 04-350-177/2009
Година 2009
Подносилац захтева ЈП Дирекција за изградњу, Пожаревац
Опис објекта Кишна канализација у улици Сувоборској у Пожаревцу
Локација објекта Улица Сувоборска и улица Косовска
Датум издавања 22.05.2009.
Напомена