Territory licenseЛокацијске дозволе

Година: Претрага: edit Преузми као CSV...
Object descriptionОпис објекта-->
ApplicantПодносилац захтева / Object descriptionОпис објекта / No. of subjectБр.пред. Object locationЛокација објекта YearГодина Date of issueДатум издавања
ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад
ДГМ до 16 бара - средњи гас - ГМ 08-05/1, ГМ 08-05/2 и ГМ 08-05/3 са мерно регулационим станицама на територији града Пожаревца
04-350-29/2014

к. на КО Пожаревац, Живица, Брежане ДубравицаЋириковац, Братинац, Бубушинац Маљуревац, Брадарац, Дрмно, Кличевац, Лучица

2014 31.03.2014.
Град Пожаревац
реконструкција секундарне водоводне мреже у улици Косте Абрашевића
04-350-447/2014

к.п.бр. 1537/1, 7835/1 КО Пожаревац

2014 19.11.2014.
ЈП "Србијагас" Нови Сад
Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара - ДГМ "Индустријска зона"-прва фаза
04-350-134/2014

КО Пожаревац

2014 24.10.2014.
Град Пожаревац
изградња оптичког кабла кои повезује обекте у функцији Градске управе града Пожаревца
04-350-405/2014

к.п.бр. 990/3, 1007, 992/1, 992/2, 993/5, 994/1, 993/1, 995/1, 1195/1… КО Пожаревац

2014 14.10.2014.
Град Пожаревац
реконструкција и доградња фекалног колектора и изградња подземне црпне станице
04-350-357/2014

к.п.бр. 2013, 2399 и 2017/6 КО Костолац-град

2014 15.10.2014.
Барбуловић Драгче из Пожаревца
Реконструкција и надградња индивидуалног стамбеног објекта, спратности П+1
04-350-269/2014

к.п.бр. 1889/1 КО Пожаревац

2014 09.10.2014.
Перић Микица и Перић Момчило из Лучице
Реконструкција и доградња индивидуалног стамбеног објекта, 15,5х11,0м, спратности П+0
04-350-409/2014 [напомена]

к.п.бр. 6091 КО Лучица

2014 06.10.2014.
Mихајловић Љубиша из Пожаревца
Реконструкција и доградња инд.стамбеног објекта, 5,0х10,1м, П+0
04-350-137/2014

кп.бр. 1434/38 К.О. Пожаревац

2014 23.09.2014.
Арматфер градња доо
Изградња вишепородичног стамбеног објекта, По+П+4+Пк
04-350-254/2014

кп.бр. 701/1 К.О. Пожаревац

2014 15.09.2014.
ЈП "Србијагас" Нови Сад
Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара за насељe Петка
04-350-174/2014

КО Петка

2014 17.09.2014.
Илић Светлана из Кличевца
Реконструкција постојећих приземних стамбених објекта у постојећим габаритима објеката и адаптација постојећих таванских простора у стамбене просторије у оквиру постојећих габарита крова, максималних димензија у основи приземља 7,50м х 6,00м + 8,50м х 4,50м и максималне спратности приземље и поткровље (П+Пк)
04-350-3330/2014 [напомена]

к.п.бр. 1204/2 КО Пожаревац, ул Косанчићева бр.16А

2014 15.08.2014.
Тодоровић Душан из Пожаревца
Изградња индивидуалног стамбеног објекта, 10,00м х 7,00м, П+0и помоћног објекта 8,00м х 5,00м, П+0
04-350-300/2014

к.п.бр. 2287 КО Пругово, улица Косовска бр.5

2014 30.07.2014.
Вукојевић Дејан из Пожаревца
Изградња индивидуалног стамбеног објекта, 8,5х8,5м, спратности П+Пк
04-350-341/2014

к.п.бр. 3028/9 КО Пожаревац

2014 05.09.2014.
Мијалковић Валентина из Пожаревца
Изградња индивидуалног стамбеног објекта, 10,0х10,0м, спратности П+0
04-350-351/2014

к.п.бр. 1317/2 КО Пожаревац

2014 01.09.2014.
Салапура Драган и Марија из Пожаревца
Реконструкција, доградња и надградња индивидуалног стамбеног објекта, макс. дим. 10.8мх13.0м и спратности По+П+1
04-350-253/2014

к.п.бр. 680/11 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Нушићева

2014 18.08.2014.
ЈП "Србијагас" Нови Сад
Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара за насеља Кличевац и Речица
04-350-284/2014 [напомена]

КО Кличевац и КО Речица

2014 17.07.2014.
ЈП "Србијагас" Нови Сад
Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара - ДГМ "Лучица"
04-350-286/2014 [напомена]

КО Лучица, КО Пољана и КО Пругово

2014 17.07.2014.
ЈП "Србијагас" Нови Сад
Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара - ДГМ "Ћириковац"
04-350-285/2014 [напомена]

КО Ћириковац

2014 17.07.2014.
Наумовић Драган из Пожаревца
Реконструкција и доградња индивидуалног стамбеног објекта, макс. дим. доградње 4.5х5.0м и спратности П+1
04-350-211/2014

к.п.бр. 2280/1 КО Пожаревац, у Пожаревцу, Ул. Моравска

2014 14.07.2014.
Јовановић Драгоје из Пожаревца
Реконструкција и доградња индивидуалног стамбеног објекта, 10,0х5,6м, спратности П+1
04-350-336/2013

к.п.бр. 2460/4 КО Пожаревац

2014 11.07.2014.

ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад

Број предмета 04-350-29/2014
Година 2014
Подносилац захтева ЈП "СРБИЈА ГАС" Нови Сад
Опис објекта ДГМ до 16 бара - средњи гас - ГМ 08-05/1, ГМ 08-05/2 и ГМ 08-05/3 са мерно регулационим станицама на територији града Пожаревца
Локација објекта к. на КО Пожаревац, Живица, Брежане ДубравицаЋириковац, Братинац, Бубушинац Маљуревац, Брадарац, Дрмно, Кличевац, Лучица
Датум издавања 31.03.2014.
Напомена

Град Пожаревац

Број предмета 04-350-447/2014
Година 2014
Подносилац захтева Град Пожаревац
Опис објекта реконструкција секундарне водоводне мреже у улици Косте Абрашевића
Локација објекта к.п.бр. 1537/1, 7835/1 КО Пожаревац
Датум издавања 19.11.2014.
Напомена

ЈП "Србијагас" Нови Сад

Број предмета 04-350-134/2014
Година 2014
Подносилац захтева ЈП "Србијагас" Нови Сад
Опис објекта Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара - ДГМ "Индустријска зона"-прва фаза
Локација објекта КО Пожаревац
Датум издавања 24.10.2014.
Напомена

Град Пожаревац

Број предмета 04-350-405/2014
Година 2014
Подносилац захтева Град Пожаревац
Опис објекта изградња оптичког кабла кои повезује обекте у функцији Градске управе града Пожаревца
Локација објекта к.п.бр. 990/3, 1007, 992/1, 992/2, 993/5, 994/1, 993/1, 995/1, 1195/1… КО Пожаревац
Датум издавања 14.10.2014.
Напомена

Град Пожаревац

Број предмета 04-350-357/2014
Година 2014
Подносилац захтева Град Пожаревац
Опис објекта реконструкција и доградња фекалног колектора и изградња подземне црпне станице
Локација објекта к.п.бр. 2013, 2399 и 2017/6 КО Костолац-град
Датум издавања 15.10.2014.
Напомена

Барбуловић Драгче из Пожаревца

Број предмета 04-350-269/2014
Година 2014
Подносилац захтева Барбуловић Драгче из Пожаревца
Опис објекта Реконструкција и надградња индивидуалног стамбеног објекта, спратности П+1
Локација објекта к.п.бр. 1889/1 КО Пожаревац
Датум издавања 09.10.2014.
Напомена

Перић Микица и Перић Момчило из Лучице

Број предмета 04-350-409/2014
Година 2014
Подносилац захтева Перић Микица и Перић Момчило из Лучице
Опис објекта Реконструкција и доградња индивидуалног стамбеног објекта, 15,5х11,0м, спратности П+0
Локација објекта к.п.бр. 6091 КО Лучица
Датум издавања 06.10.2014.
Напомена Овим Решењем стављено је ван снаге Решење о локацијскиј дозволи бр. 04-350-170/2014 од 25.06.2014. г.

Mихајловић Љубиша из Пожаревца

Број предмета 04-350-137/2014
Година 2014
Подносилац захтева Mихајловић Љубиша из Пожаревца
Опис објекта Реконструкција и доградња инд.стамбеног објекта, 5,0х10,1м, П+0
Локација објекта кп.бр. 1434/38 К.О. Пожаревац
Датум издавања 23.09.2014.
Напомена

Арматфер градња доо

Број предмета 04-350-254/2014
Година 2014
Подносилац захтева Арматфер градња доо
Опис објекта Изградња вишепородичног стамбеног објекта, По+П+4+Пк
Локација објекта кп.бр. 701/1 К.О. Пожаревац
Датум издавања 15.09.2014.
Напомена

ЈП "Србијагас" Нови Сад

Број предмета 04-350-174/2014
Година 2014
Подносилац захтева ЈП "Србијагас" Нови Сад
Опис објекта Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара за насељe Петка
Локација објекта КО Петка
Датум издавања 17.09.2014.
Напомена

Илић Светлана из Кличевца

Број предмета 04-350-3330/2014
Година 2014
Подносилац захтева Илић Светлана из Кличевца
Опис објекта Реконструкција постојећих приземних стамбених објекта у постојећим габаритима објеката и адаптација постојећих таванских простора у стамбене просторије у оквиру постојећих габарита крова, максималних димензија у основи приземља 7,50м х 6,00м + 8,50м х 4,50м и максималне спратности приземље и поткровље (П+Пк)
Локација објекта к.п.бр. 1204/2 КО Пожаревац, ул Косанчићева бр.16А
Датум издавања 15.08.2014.
Напомена Овим Решењем стављено је ван снаге Решење о локацијскиј дозволи бр. 04-350-230/2013 од 15.08.2013. г.

Тодоровић Душан из Пожаревца

Број предмета 04-350-300/2014
Година 2014
Подносилац захтева Тодоровић Душан из Пожаревца
Опис објекта Изградња индивидуалног стамбеног објекта, 10,00м х 7,00м, П+0и помоћног објекта 8,00м х 5,00м, П+0
Локација објекта к.п.бр. 2287 КО Пругово, улица Косовска бр.5
Датум издавања 30.07.2014.
Напомена

Вукојевић Дејан из Пожаревца

Број предмета 04-350-341/2014
Година 2014
Подносилац захтева Вукојевић Дејан из Пожаревца
Опис објекта Изградња индивидуалног стамбеног објекта, 8,5х8,5м, спратности П+Пк
Локација објекта к.п.бр. 3028/9 КО Пожаревац
Датум издавања 05.09.2014.
Напомена

Мијалковић Валентина из Пожаревца

Број предмета 04-350-351/2014
Година 2014
Подносилац захтева Мијалковић Валентина из Пожаревца
Опис објекта Изградња индивидуалног стамбеног објекта, 10,0х10,0м, спратности П+0
Локација објекта к.п.бр. 1317/2 КО Пожаревац
Датум издавања 01.09.2014.
Напомена

Салапура Драган и Марија из Пожаревца

Број предмета 04-350-253/2014
Година 2014
Подносилац захтева Салапура Драган и Марија из Пожаревца
Опис објекта Реконструкција, доградња и надградња индивидуалног стамбеног објекта, макс. дим. 10.8мх13.0м и спратности По+П+1
Локација објекта к.п.бр. 680/11 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Нушићева
Датум издавања 18.08.2014.
Напомена

ЈП "Србијагас" Нови Сад

Број предмета 04-350-284/2014
Година 2014
Подносилац захтева ЈП "Србијагас" Нови Сад
Опис објекта Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара за насеља Кличевац и Речица
Локација објекта КО Кличевац и КО Речица
Датум издавања 17.07.2014.
Напомена Овим Решењем стављено је ван снаге Решење о локацијскиј дозволи бр. 04-350-191/2013 од 25.02.2014. г.

ЈП "Србијагас" Нови Сад

Број предмета 04-350-286/2014
Година 2014
Подносилац захтева ЈП "Србијагас" Нови Сад
Опис објекта Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара - ДГМ "Лучица"
Локација објекта КО Лучица, КО Пољана и КО Пругово
Датум издавања 17.07.2014.
Напомена Овим Решењем стављено је ван снаге Решење о локацијској дозволи бр. 04-350-32/2014 од 17.04.2014. г.

ЈП "Србијагас" Нови Сад

Број предмета 04-350-285/2014
Година 2014
Подносилац захтева ЈП "Србијагас" Нови Сад
Опис објекта Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара - ДГМ "Ћириковац"
Локација објекта КО Ћириковац
Датум издавања 17.07.2014.
Напомена Овим Решењем стављено је ван снаге Решење о локацијској дозволи бр. 04-350-70/2014 од 17.04.2014.г.

Наумовић Драган из Пожаревца

Број предмета 04-350-211/2014
Година 2014
Подносилац захтева Наумовић Драган из Пожаревца
Опис објекта Реконструкција и доградња индивидуалног стамбеног објекта, макс. дим. доградње 4.5х5.0м и спратности П+1
Локација објекта к.п.бр. 2280/1 КО Пожаревац, у Пожаревцу, Ул. Моравска
Датум издавања 14.07.2014.
Напомена

Јовановић Драгоје из Пожаревца

Број предмета 04-350-336/2013
Година 2014
Подносилац захтева Јовановић Драгоје из Пожаревца
Опис објекта Реконструкција и доградња индивидуалног стамбеног објекта, 10,0х5,6м, спратности П+1
Локација објекта к.п.бр. 2460/4 КО Пожаревац
Датум издавања 11.07.2014.
Напомена