Territory licenseLokacijske dozvole

Godina: Pretraga: edit Preuzmi kao CSV...
Object descriptionOpis objekta-->
ApplicantPodnosilac zahteva / Object descriptionOpis objekta / No. of subjectBr.pred. Object locationLokacija objekta YearGodina Date of issueDatum izdavanja
JP "SRBIJA GAS" Novi Sad
DGM do 16 bara - srednji gas - GM 08-05/1, GM 08-05/2 i GM 08-05/3 sa merno regulacionim stanicama na teritoriji grada Požarevca
04-350-29/2014

k. na KO Požarevac, Živica, Brežane DubravicaĆirikovac, Bratinac, Bubušinac Maljurevac, Bradarac, Drmno, Kličevac, Lučica

2014 31.03.2014.
Grad Požarevac
rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u ulici Koste Abraševića
04-350-447/2014

k.p.br. 1537/1, 7835/1 KO Požarevac

2014 19.11.2014.
JP "Srbijagas" Novi Sad
Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara - DGM "Industrijska zona"-prva faza
04-350-134/2014

KO Požarevac

2014 24.10.2014.
Grad Požarevac
izgradnja optičkog kabla koi povezuje obekte u funkciji Gradske uprave grada Požarevca
04-350-405/2014

k.p.br. 990/3, 1007, 992/1, 992/2, 993/5, 994/1, 993/1, 995/1, 1195/1… KO Požarevac

2014 14.10.2014.
Grad Požarevac
rekonstrukcija i dogradnja fekalnog kolektora i izgradnja podzemne crpne stanice
04-350-357/2014

k.p.br. 2013, 2399 i 2017/6 KO Kostolac-grad

2014 15.10.2014.
Barbulović Dragče iz Požarevca
Rekonstrukcija i nadgradnja individualnog stambenog objekta, spratnosti P+1
04-350-269/2014

k.p.br. 1889/1 KO Požarevac

2014 09.10.2014.
Perić Mikica i Perić Momčilo iz Lučice
Rekonstrukcija i dogradnja individualnog stambenog objekta, 15,5h11,0m, spratnosti P+0
04-350-409/2014 [napomena]

k.p.br. 6091 KO Lučica

2014 06.10.2014.
Mihajlović Ljubiša iz Požarevca
Rekonstrukcija i dogradnja ind.stambenog objekta, 5,0h10,1m, P+0
04-350-137/2014

kp.br. 1434/38 K.O. Požarevac

2014 23.09.2014.
Armatfer gradnja doo
Izgradnja višeporodičnog stambenog objekta, Po+P+4+Pk
04-350-254/2014

kp.br. 701/1 K.O. Požarevac

2014 15.09.2014.
JP "Srbijagas" Novi Sad
Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara za naselje Petka
04-350-174/2014

KO Petka

2014 17.09.2014.
Ilić Svetlana iz Kličevca
Rekonstrukcija postojećih prizemnih stambenih objekta u postojećim gabaritima objekata i adaptacija postojećih tavanskih prostora u stambene prostorije u okviru postojećih gabarita krova, maksimalnih dimenzija u osnovi prizemlja 7,50m h 6,00m + 8,50m h 4,50m i maksimalne spratnosti prizemlje i potkrovlje (P+Pk)
04-350-3330/2014 [napomena]

k.p.br. 1204/2 KO Požarevac, ul Kosančićeva br.16A

2014 15.08.2014.
Todorović Dušan iz Požarevca
Izgradnja individualnog stambenog objekta, 10,00m h 7,00m, P+0i pomoćnog objekta 8,00m h 5,00m, P+0
04-350-300/2014

k.p.br. 2287 KO Prugovo, ulica Kosovska br.5

2014 30.07.2014.
Vukojević Dejan iz Požarevca
Izgradnja individualnog stambenog objekta, 8,5h8,5m, spratnosti P+Pk
04-350-341/2014

k.p.br. 3028/9 KO Požarevac

2014 05.09.2014.
Mijalković Valentina iz Požarevca
Izgradnja individualnog stambenog objekta, 10,0h10,0m, spratnosti P+0
04-350-351/2014

k.p.br. 1317/2 KO Požarevac

2014 01.09.2014.
Salapura Dragan i Marija iz Požarevca
Rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnja individualnog stambenog objekta, maks. dim. 10.8mh13.0m i spratnosti Po+P+1
04-350-253/2014

k.p.br. 680/11 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Nušićeva

2014 18.08.2014.
JP "Srbijagas" Novi Sad
Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara za naselja Kličevac i Rečica
04-350-284/2014 [napomena]

KO Kličevac i KO Rečica

2014 17.07.2014.
JP "Srbijagas" Novi Sad
Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara - DGM "Lučica"
04-350-286/2014 [napomena]

KO Lučica, KO Poljana i KO Prugovo

2014 17.07.2014.
JP "Srbijagas" Novi Sad
Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara - DGM "Ćirikovac"
04-350-285/2014 [napomena]

KO Ćirikovac

2014 17.07.2014.
Naumović Dragan iz Požarevca
Rekonstrukcija i dogradnja individualnog stambenog objekta, maks. dim. dogradnje 4.5h5.0m i spratnosti P+1
04-350-211/2014

k.p.br. 2280/1 KO Požarevac, u Požarevcu, Ul. Moravska

2014 14.07.2014.
Jovanović Dragoje iz Požarevca
Rekonstrukcija i dogradnja individualnog stambenog objekta, 10,0h5,6m, spratnosti P+1
04-350-336/2013

k.p.br. 2460/4 KO Požarevac

2014 11.07.2014.

JP "SRBIJA GAS" Novi Sad

Broj predmeta 04-350-29/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva JP "SRBIJA GAS" Novi Sad
Opis objekta DGM do 16 bara - srednji gas - GM 08-05/1, GM 08-05/2 i GM 08-05/3 sa merno regulacionim stanicama na teritoriji grada Požarevca
Lokacija objekta k. na KO Požarevac, Živica, Brežane DubravicaĆirikovac, Bratinac, Bubušinac Maljurevac, Bradarac, Drmno, Kličevac, Lučica
Datum izdavanja 31.03.2014.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-447/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta rekonstrukcija sekundarne vodovodne mreže u ulici Koste Abraševića
Lokacija objekta k.p.br. 1537/1, 7835/1 KO Požarevac
Datum izdavanja 19.11.2014.
Napomena

JP "Srbijagas" Novi Sad

Broj predmeta 04-350-134/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva JP "Srbijagas" Novi Sad
Opis objekta Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara - DGM "Industrijska zona"-prva faza
Lokacija objekta KO Požarevac
Datum izdavanja 24.10.2014.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-405/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta izgradnja optičkog kabla koi povezuje obekte u funkciji Gradske uprave grada Požarevca
Lokacija objekta k.p.br. 990/3, 1007, 992/1, 992/2, 993/5, 994/1, 993/1, 995/1, 1195/1… KO Požarevac
Datum izdavanja 14.10.2014.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-357/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta rekonstrukcija i dogradnja fekalnog kolektora i izgradnja podzemne crpne stanice
Lokacija objekta k.p.br. 2013, 2399 i 2017/6 KO Kostolac-grad
Datum izdavanja 15.10.2014.
Napomena

Barbulović Dragče iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-269/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Barbulović Dragče iz Požarevca
Opis objekta Rekonstrukcija i nadgradnja individualnog stambenog objekta, spratnosti P+1
Lokacija objekta k.p.br. 1889/1 KO Požarevac
Datum izdavanja 09.10.2014.
Napomena

Perić Mikica i Perić Momčilo iz Lučice

Broj predmeta 04-350-409/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Perić Mikica i Perić Momčilo iz Lučice
Opis objekta Rekonstrukcija i dogradnja individualnog stambenog objekta, 15,5h11,0m, spratnosti P+0
Lokacija objekta k.p.br. 6091 KO Lučica
Datum izdavanja 06.10.2014.
Napomena Ovim Rešenjem stavljeno je van snage Rešenje o lokacijskij dozvoli br. 04-350-170/2014 od 25.06.2014. g.

Mihajlović Ljubiša iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-137/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Mihajlović Ljubiša iz Požarevca
Opis objekta Rekonstrukcija i dogradnja ind.stambenog objekta, 5,0h10,1m, P+0
Lokacija objekta kp.br. 1434/38 K.O. Požarevac
Datum izdavanja 23.09.2014.
Napomena

Armatfer gradnja doo

Broj predmeta 04-350-254/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Armatfer gradnja doo
Opis objekta Izgradnja višeporodičnog stambenog objekta, Po+P+4+Pk
Lokacija objekta kp.br. 701/1 K.O. Požarevac
Datum izdavanja 15.09.2014.
Napomena

JP "Srbijagas" Novi Sad

Broj predmeta 04-350-174/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva JP "Srbijagas" Novi Sad
Opis objekta Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara za naselje Petka
Lokacija objekta KO Petka
Datum izdavanja 17.09.2014.
Napomena

Ilić Svetlana iz Kličevca

Broj predmeta 04-350-3330/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Ilić Svetlana iz Kličevca
Opis objekta Rekonstrukcija postojećih prizemnih stambenih objekta u postojećim gabaritima objekata i adaptacija postojećih tavanskih prostora u stambene prostorije u okviru postojećih gabarita krova, maksimalnih dimenzija u osnovi prizemlja 7,50m h 6,00m + 8,50m h 4,50m i maksimalne spratnosti prizemlje i potkrovlje (P+Pk)
Lokacija objekta k.p.br. 1204/2 KO Požarevac, ul Kosančićeva br.16A
Datum izdavanja 15.08.2014.
Napomena Ovim Rešenjem stavljeno je van snage Rešenje o lokacijskij dozvoli br. 04-350-230/2013 od 15.08.2013. g.

Todorović Dušan iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-300/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Todorović Dušan iz Požarevca
Opis objekta Izgradnja individualnog stambenog objekta, 10,00m h 7,00m, P+0i pomoćnog objekta 8,00m h 5,00m, P+0
Lokacija objekta k.p.br. 2287 KO Prugovo, ulica Kosovska br.5
Datum izdavanja 30.07.2014.
Napomena

Vukojević Dejan iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-341/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Vukojević Dejan iz Požarevca
Opis objekta Izgradnja individualnog stambenog objekta, 8,5h8,5m, spratnosti P+Pk
Lokacija objekta k.p.br. 3028/9 KO Požarevac
Datum izdavanja 05.09.2014.
Napomena

Mijalković Valentina iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-351/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Mijalković Valentina iz Požarevca
Opis objekta Izgradnja individualnog stambenog objekta, 10,0h10,0m, spratnosti P+0
Lokacija objekta k.p.br. 1317/2 KO Požarevac
Datum izdavanja 01.09.2014.
Napomena

Salapura Dragan i Marija iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-253/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Salapura Dragan i Marija iz Požarevca
Opis objekta Rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnja individualnog stambenog objekta, maks. dim. 10.8mh13.0m i spratnosti Po+P+1
Lokacija objekta k.p.br. 680/11 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Nušićeva
Datum izdavanja 18.08.2014.
Napomena

JP "Srbijagas" Novi Sad

Broj predmeta 04-350-284/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva JP "Srbijagas" Novi Sad
Opis objekta Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara za naselja Kličevac i Rečica
Lokacija objekta KO Kličevac i KO Rečica
Datum izdavanja 17.07.2014.
Napomena Ovim Rešenjem stavljeno je van snage Rešenje o lokacijskij dozvoli br. 04-350-191/2013 od 25.02.2014. g.

JP "Srbijagas" Novi Sad

Broj predmeta 04-350-286/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva JP "Srbijagas" Novi Sad
Opis objekta Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara - DGM "Lučica"
Lokacija objekta KO Lučica, KO Poljana i KO Prugovo
Datum izdavanja 17.07.2014.
Napomena Ovim Rešenjem stavljeno je van snage Rešenje o lokacijskoj dozvoli br. 04-350-32/2014 od 17.04.2014. g.

JP "Srbijagas" Novi Sad

Broj predmeta 04-350-285/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva JP "Srbijagas" Novi Sad
Opis objekta Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara - DGM "Ćirikovac"
Lokacija objekta KO Ćirikovac
Datum izdavanja 17.07.2014.
Napomena Ovim Rešenjem stavljeno je van snage Rešenje o lokacijskoj dozvoli br. 04-350-70/2014 od 17.04.2014.g.

Naumović Dragan iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-211/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Naumović Dragan iz Požarevca
Opis objekta Rekonstrukcija i dogradnja individualnog stambenog objekta, maks. dim. dogradnje 4.5h5.0m i spratnosti P+1
Lokacija objekta k.p.br. 2280/1 KO Požarevac, u Požarevcu, Ul. Moravska
Datum izdavanja 14.07.2014.
Napomena

Jovanović Dragoje iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-336/2013
Godina 2014
Podnosilac zahteva Jovanović Dragoje iz Požarevca
Opis objekta Rekonstrukcija i dogradnja individualnog stambenog objekta, 10,0h5,6m, spratnosti P+1
Lokacija objekta k.p.br. 2460/4 KO Požarevac
Datum izdavanja 11.07.2014.
Napomena