Territory licenseЛокацијске дозволе

Година: Претрага: edit Преузми као CSV...
Object descriptionОпис објекта-->
ApplicantПодносилац захтева / Object descriptionОпис објекта / No. of subjectБр.пред. Object locationЛокација објекта YearГодина Date of issueДатум издавања
Стокић Драгољуб из Берања
Изградња индивидуалног стамбеног објекта, 15,5х13,0м, спратности По+П
04-350-225/2014

к.п.бр. 2169 КО Берање

2014 11.07.2014.
ЈП "Србијагас" Нови Сад
Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара - ДГМ "Tулба"
04-350-71/2014

КО Пожаревац

2014 30.05.2014.
Николић Снежана из Пожаревца
Изградња индивидуалног стамбеног објекта, спратности По+П
04-350-141/2014

к.п.бр. 4571/8, Пожаревац, ул. Жичка

2014 02.07.2014.
Град Пожаревац
Изградња фекалне канализације у улици Воје Вујовића, у Пожаревцу
04-350-340/2013

5430, 5425/2 и 5424, све КО Пожаревац

2014 11.06.2014.
Ђукић Ненад из Пожаревца
Реконструкција и доградња индивидуалног стамбеног објекта, макс. дим. доградње 6.5х8.0м и спратности П+1
04-350-197/2014

к.п.бр. 1521/4 КО Пожаревац, у Пожаревцу, Ул. Симе Симића

2014 11.06.2014.
Ђорђевић Ћира из Пожаревца
Реконструкција, доградња и надградња индивидуалног стамбеног објекта, спратности до П+1
04-350-113/2014

к.п.бр. 6148/2 КО Пожаревац, у Пожаревцу, Ул. Војводе Путника бр. 10

2014 14.05.2014.
Ђорђевић Ћира из Пожаревца
Реконструкција, доградња и надградња индивидуалног стамбеног објекта, спратности до По+П+1
04-350-114/2014

к.п.бр. 6142/3, КО Пожаревац, у Пожаревцу, Ул. Војводе Путника бр. 5

2014 12.05.2014.
Живковић Војислав из Лучице
Изградња индивидуалног стамбеног објекта, спратности По+П
04-350-72/2014

к.п.бр. 5190, КО Лучица, у Лучици, Ул. Вељка Дугошевића бб

2014 22.04.2014.
Град Пожаревац
изградња вишепородичног стамб. Објекта, спратности П+3
04-350-473/2013

7766/94 КО Пожаревац, у Пожаревцу, Ул. 27. априла бб

2014 25.03.2014.
Здравковић Југослав из Пожаревца
Изградња индивидуалног стамбеног објекта, макс. дим. 9.8мх11.5м, спратности По+П
04-350-89/2014

к.п.бр. 4487/4 КО Пожаревац, у Пожаревцу, у ул. Ратарској

2014 15.04.2014.
ЈП "Србијагас" Нови Сад
Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара - ДГМ "Лучица"
04-350-32/2014

КО Лучица, КО Пољана и КО Пругово

2014 17.04.2014.
ЈП "Србијагас" Нови Сад
Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара - ДГМ "Ћириковац"
04-350-70/2014

КО Ћириковац

2014 17.04.2014.
ЈП "Србијагас" Нови Сад
Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара - ДГМ "Острово"
04-350-30/2014

КО Острово

2014 17.04.2014.
Град Пожаревац
Изградња две МБТС 10/0,4kV са напојним водом, Индустријска зона у Пожаревцу
04-350-365/2013

6780/38, 6780/2, 6780/47 и 6780/40 К.О. Пожаревац

2014 03.04.2014.
Град Пожаревац
Изградња кишне канализације у Шумадијској улици у Пожаревцу
04-350-105/2014

1473/1, 1537/1, 1537/2 и 2167/161 К.О. Пожаревац

2014 09.04.2014.
Град Пожаревац
Изградња кишне канализације у делу улице Вељка Влаховића и Немање Томића у Пожаревцу
04-350-106/2014

295, 612, 613 294, 289/2 и 101 К.О. Пожаревац

2014 02.04.2014.
Град Пожаревац
Фекална канализација слив улице Ратарске и ЦС 8 у Пожаревцу
04-350-432/2013

КО Пожаревац

2014 20.03.2014.
ЈП "Србијагас" Нови Сад
Изградња дистрибутивне гасоводне мреже средњег притиска до 16 бара ГМ 08-05/1, гм 08-05/2 и ГМ 08-05/3 на територији Града Пожаревца
04-350-29/2014

КО Пожаревац, Живица, Брежане, Дубравица, Петка, Ћириковац, Братинац, Бубушинац, Маљуревац, Брадарац, Дрмно, Кличевац,Лучица

2014 31.03.2014.
ЈП "Србијагас" Нови Сад
Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара - ДГМ "Брежане III фаза"
04-350-443/2013

КО Живица и КО Драговац

2014 01.04.2014.
ЈП "Србијагас" Нови Сад
Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара за насеља Кличевац и Речица
04-350-191/2013 [напомена]

КО Кличевац и КО Речица

2014 25.02.2014.

Стокић Драгољуб из Берања

Број предмета 04-350-225/2014
Година 2014
Подносилац захтева Стокић Драгољуб из Берања
Опис објекта Изградња индивидуалног стамбеног објекта, 15,5х13,0м, спратности По+П
Локација објекта к.п.бр. 2169 КО Берање
Датум издавања 11.07.2014.
Напомена

ЈП "Србијагас" Нови Сад

Број предмета 04-350-71/2014
Година 2014
Подносилац захтева ЈП "Србијагас" Нови Сад
Опис објекта Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара - ДГМ "Tулба"
Локација објекта КО Пожаревац
Датум издавања 30.05.2014.
Напомена

Николић Снежана из Пожаревца

Број предмета 04-350-141/2014
Година 2014
Подносилац захтева Николић Снежана из Пожаревца
Опис објекта Изградња индивидуалног стамбеног објекта, спратности По+П
Локација објекта к.п.бр. 4571/8, Пожаревац, ул. Жичка
Датум издавања 02.07.2014.
Напомена

Град Пожаревац

Број предмета 04-350-340/2013
Година 2014
Подносилац захтева Град Пожаревац
Опис објекта Изградња фекалне канализације у улици Воје Вујовића, у Пожаревцу
Локација објекта 5430, 5425/2 и 5424, све КО Пожаревац
Датум издавања 11.06.2014.
Напомена

Ђукић Ненад из Пожаревца

Број предмета 04-350-197/2014
Година 2014
Подносилац захтева Ђукић Ненад из Пожаревца
Опис објекта Реконструкција и доградња индивидуалног стамбеног објекта, макс. дим. доградње 6.5х8.0м и спратности П+1
Локација објекта к.п.бр. 1521/4 КО Пожаревац, у Пожаревцу, Ул. Симе Симића
Датум издавања 11.06.2014.
Напомена

Ђорђевић Ћира из Пожаревца

Број предмета 04-350-113/2014
Година 2014
Подносилац захтева Ђорђевић Ћира из Пожаревца
Опис објекта Реконструкција, доградња и надградња индивидуалног стамбеног објекта, спратности до П+1
Локација објекта к.п.бр. 6148/2 КО Пожаревац, у Пожаревцу, Ул. Војводе Путника бр. 10
Датум издавања 14.05.2014.
Напомена

Ђорђевић Ћира из Пожаревца

Број предмета 04-350-114/2014
Година 2014
Подносилац захтева Ђорђевић Ћира из Пожаревца
Опис објекта Реконструкција, доградња и надградња индивидуалног стамбеног објекта, спратности до По+П+1
Локација објекта к.п.бр. 6142/3, КО Пожаревац, у Пожаревцу, Ул. Војводе Путника бр. 5
Датум издавања 12.05.2014.
Напомена

Живковић Војислав из Лучице

Број предмета 04-350-72/2014
Година 2014
Подносилац захтева Живковић Војислав из Лучице
Опис објекта Изградња индивидуалног стамбеног објекта, спратности По+П
Локација објекта к.п.бр. 5190, КО Лучица, у Лучици, Ул. Вељка Дугошевића бб
Датум издавања 22.04.2014.
Напомена

Град Пожаревац

Број предмета 04-350-473/2013
Година 2014
Подносилац захтева Град Пожаревац
Опис објекта изградња вишепородичног стамб. Објекта, спратности П+3
Локација објекта 7766/94 КО Пожаревац, у Пожаревцу, Ул. 27. априла бб
Датум издавања 25.03.2014.
Напомена

Здравковић Југослав из Пожаревца

Број предмета 04-350-89/2014
Година 2014
Подносилац захтева Здравковић Југослав из Пожаревца
Опис објекта Изградња индивидуалног стамбеног објекта, макс. дим. 9.8мх11.5м, спратности По+П
Локација објекта к.п.бр. 4487/4 КО Пожаревац, у Пожаревцу, у ул. Ратарској
Датум издавања 15.04.2014.
Напомена

ЈП "Србијагас" Нови Сад

Број предмета 04-350-32/2014
Година 2014
Подносилац захтева ЈП "Србијагас" Нови Сад
Опис објекта Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара - ДГМ "Лучица"
Локација објекта КО Лучица, КО Пољана и КО Пругово
Датум издавања 17.04.2014.
Напомена

ЈП "Србијагас" Нови Сад

Број предмета 04-350-70/2014
Година 2014
Подносилац захтева ЈП "Србијагас" Нови Сад
Опис објекта Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара - ДГМ "Ћириковац"
Локација објекта КО Ћириковац
Датум издавања 17.04.2014.
Напомена

ЈП "Србијагас" Нови Сад

Број предмета 04-350-30/2014
Година 2014
Подносилац захтева ЈП "Србијагас" Нови Сад
Опис објекта Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара - ДГМ "Острово"
Локација објекта КО Острово
Датум издавања 17.04.2014.
Напомена

Град Пожаревац

Број предмета 04-350-365/2013
Година 2014
Подносилац захтева Град Пожаревац
Опис објекта Изградња две МБТС 10/0,4kV са напојним водом, Индустријска зона у Пожаревцу
Локација објекта 6780/38, 6780/2, 6780/47 и 6780/40 К.О. Пожаревац
Датум издавања 03.04.2014.
Напомена

Град Пожаревац

Број предмета 04-350-105/2014
Година 2014
Подносилац захтева Град Пожаревац
Опис објекта Изградња кишне канализације у Шумадијској улици у Пожаревцу
Локација објекта 1473/1, 1537/1, 1537/2 и 2167/161 К.О. Пожаревац
Датум издавања 09.04.2014.
Напомена

Град Пожаревац

Број предмета 04-350-106/2014
Година 2014
Подносилац захтева Град Пожаревац
Опис објекта Изградња кишне канализације у делу улице Вељка Влаховића и Немање Томића у Пожаревцу
Локација објекта 295, 612, 613 294, 289/2 и 101 К.О. Пожаревац
Датум издавања 02.04.2014.
Напомена

Град Пожаревац

Број предмета 04-350-432/2013
Година 2014
Подносилац захтева Град Пожаревац
Опис објекта Фекална канализација слив улице Ратарске и ЦС 8 у Пожаревцу
Локација објекта КО Пожаревац
Датум издавања 20.03.2014.
Напомена

ЈП "Србијагас" Нови Сад

Број предмета 04-350-29/2014
Година 2014
Подносилац захтева ЈП "Србијагас" Нови Сад
Опис објекта Изградња дистрибутивне гасоводне мреже средњег притиска до 16 бара ГМ 08-05/1, гм 08-05/2 и ГМ 08-05/3 на територији Града Пожаревца
Локација објекта КО Пожаревац, Живица, Брежане, Дубравица, Петка, Ћириковац, Братинац, Бубушинац, Маљуревац, Брадарац, Дрмно, Кличевац,Лучица
Датум издавања 31.03.2014.
Напомена

ЈП "Србијагас" Нови Сад

Број предмета 04-350-443/2013
Година 2014
Подносилац захтева ЈП "Србијагас" Нови Сад
Опис објекта Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара - ДГМ "Брежане III фаза"
Локација објекта КО Живица и КО Драговац
Датум издавања 01.04.2014.
Напомена

ЈП "Србијагас" Нови Сад

Број предмета 04-350-191/2013
Година 2014
Подносилац захтева ЈП "Србијагас" Нови Сад
Опис објекта Изградња дистрибутивне гасоводне мреже ниског притиска до 4 бара за насеља Кличевац и Речица
Локација објекта КО Кличевац и КО Речица
Датум издавања 25.02.2014.
Напомена Закључком бр. 04-350-191/2013 од 06.03.2014.год.исправљено је решење о локацијској дозволи