Territory licenseLokacijske dozvole

Godina: Pretraga: edit Preuzmi kao CSV...
Object descriptionOpis objekta-->
ApplicantPodnosilac zahteva / Object descriptionOpis objekta / No. of subjectBr.pred. Object locationLokacija objekta YearGodina Date of issueDatum izdavanja
Stokić Dragoljub iz Beranja
Izgradnja individualnog stambenog objekta, 15,5h13,0m, spratnosti Po+P
04-350-225/2014

k.p.br. 2169 KO Beranje

2014 11.07.2014.
JP "Srbijagas" Novi Sad
Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara - DGM "Tulba"
04-350-71/2014

KO Požarevac

2014 30.05.2014.
Nikolić Snežana iz Požarevca
Izgradnja individualnog stambenog objekta, spratnosti Po+P
04-350-141/2014

k.p.br. 4571/8, Požarevac, ul. Žička

2014 02.07.2014.
Grad Požarevac
Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Voje Vujovića, u Požarevcu
04-350-340/2013

5430, 5425/2 i 5424, sve KO Požarevac

2014 11.06.2014.
Đukić Nenad iz Požarevca
Rekonstrukcija i dogradnja individualnog stambenog objekta, maks. dim. dogradnje 6.5h8.0m i spratnosti P+1
04-350-197/2014

k.p.br. 1521/4 KO Požarevac, u Požarevcu, Ul. Sime Simića

2014 11.06.2014.
Đorđević Ćira iz Požarevca
Rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnja individualnog stambenog objekta, spratnosti do P+1
04-350-113/2014

k.p.br. 6148/2 KO Požarevac, u Požarevcu, Ul. Vojvode Putnika br. 10

2014 14.05.2014.
Đorđević Ćira iz Požarevca
Rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnja individualnog stambenog objekta, spratnosti do Po+P+1
04-350-114/2014

k.p.br. 6142/3, KO Požarevac, u Požarevcu, Ul. Vojvode Putnika br. 5

2014 12.05.2014.
Živković Vojislav iz Lučice
Izgradnja individualnog stambenog objekta, spratnosti Po+P
04-350-72/2014

k.p.br. 5190, KO Lučica, u Lučici, Ul. Veljka Dugoševića bb

2014 22.04.2014.
Grad Požarevac
izgradnja višeporodičnog stamb. Objekta, spratnosti P+3
04-350-473/2013

7766/94 KO Požarevac, u Požarevcu, Ul. 27. aprila bb

2014 25.03.2014.
Zdravković Jugoslav iz Požarevca
Izgradnja individualnog stambenog objekta, maks. dim. 9.8mh11.5m, spratnosti Po+P
04-350-89/2014

k.p.br. 4487/4 KO Požarevac, u Požarevcu, u ul. Ratarskoj

2014 15.04.2014.
JP "Srbijagas" Novi Sad
Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara - DGM "Lučica"
04-350-32/2014

KO Lučica, KO Poljana i KO Prugovo

2014 17.04.2014.
JP "Srbijagas" Novi Sad
Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara - DGM "Ćirikovac"
04-350-70/2014

KO Ćirikovac

2014 17.04.2014.
JP "Srbijagas" Novi Sad
Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara - DGM "Ostrovo"
04-350-30/2014

KO Ostrovo

2014 17.04.2014.
Grad Požarevac
Izgradnja dve MBTS 10/0,4kV sa napojnim vodom, Industrijska zona u Požarevcu
04-350-365/2013

6780/38, 6780/2, 6780/47 i 6780/40 K.O. Požarevac

2014 03.04.2014.
Grad Požarevac
Izgradnja kišne kanalizacije u Šumadijskoj ulici u Požarevcu
04-350-105/2014

1473/1, 1537/1, 1537/2 i 2167/161 K.O. Požarevac

2014 09.04.2014.
Grad Požarevac
Izgradnja kišne kanalizacije u delu ulice Veljka Vlahovića i Nemanje Tomića u Požarevcu
04-350-106/2014

295, 612, 613 294, 289/2 i 101 K.O. Požarevac

2014 02.04.2014.
Grad Požarevac
Fekalna kanalizacija sliv ulice Ratarske i CS 8 u Požarevcu
04-350-432/2013

KO Požarevac

2014 20.03.2014.
JP "Srbijagas" Novi Sad
Izgradnja distributivne gasovodne mreže srednjeg pritiska do 16 bara GM 08-05/1, gm 08-05/2 i GM 08-05/3 na teritoriji Grada Požarevca
04-350-29/2014

KO Požarevac, Živica, Brežane, Dubravica, Petka, Ćirikovac, Bratinac, Bubušinac, Maljurevac, Bradarac, Drmno, Kličevac,Lučica

2014 31.03.2014.
JP "Srbijagas" Novi Sad
Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara - DGM "Brežane III faza"
04-350-443/2013

KO Živica i KO Dragovac

2014 01.04.2014.
JP "Srbijagas" Novi Sad
Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara za naselja Kličevac i Rečica
04-350-191/2013 [napomena]

KO Kličevac i KO Rečica

2014 25.02.2014.

Stokić Dragoljub iz Beranja

Broj predmeta 04-350-225/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Stokić Dragoljub iz Beranja
Opis objekta Izgradnja individualnog stambenog objekta, 15,5h13,0m, spratnosti Po+P
Lokacija objekta k.p.br. 2169 KO Beranje
Datum izdavanja 11.07.2014.
Napomena

JP "Srbijagas" Novi Sad

Broj predmeta 04-350-71/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva JP "Srbijagas" Novi Sad
Opis objekta Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara - DGM "Tulba"
Lokacija objekta KO Požarevac
Datum izdavanja 30.05.2014.
Napomena

Nikolić Snežana iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-141/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Nikolić Snežana iz Požarevca
Opis objekta Izgradnja individualnog stambenog objekta, spratnosti Po+P
Lokacija objekta k.p.br. 4571/8, Požarevac, ul. Žička
Datum izdavanja 02.07.2014.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-340/2013
Godina 2014
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Voje Vujovića, u Požarevcu
Lokacija objekta 5430, 5425/2 i 5424, sve KO Požarevac
Datum izdavanja 11.06.2014.
Napomena

Đukić Nenad iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-197/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Đukić Nenad iz Požarevca
Opis objekta Rekonstrukcija i dogradnja individualnog stambenog objekta, maks. dim. dogradnje 6.5h8.0m i spratnosti P+1
Lokacija objekta k.p.br. 1521/4 KO Požarevac, u Požarevcu, Ul. Sime Simića
Datum izdavanja 11.06.2014.
Napomena

Đorđević Ćira iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-113/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Đorđević Ćira iz Požarevca
Opis objekta Rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnja individualnog stambenog objekta, spratnosti do P+1
Lokacija objekta k.p.br. 6148/2 KO Požarevac, u Požarevcu, Ul. Vojvode Putnika br. 10
Datum izdavanja 14.05.2014.
Napomena

Đorđević Ćira iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-114/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Đorđević Ćira iz Požarevca
Opis objekta Rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnja individualnog stambenog objekta, spratnosti do Po+P+1
Lokacija objekta k.p.br. 6142/3, KO Požarevac, u Požarevcu, Ul. Vojvode Putnika br. 5
Datum izdavanja 12.05.2014.
Napomena

Živković Vojislav iz Lučice

Broj predmeta 04-350-72/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Živković Vojislav iz Lučice
Opis objekta Izgradnja individualnog stambenog objekta, spratnosti Po+P
Lokacija objekta k.p.br. 5190, KO Lučica, u Lučici, Ul. Veljka Dugoševića bb
Datum izdavanja 22.04.2014.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-473/2013
Godina 2014
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta izgradnja višeporodičnog stamb. Objekta, spratnosti P+3
Lokacija objekta 7766/94 KO Požarevac, u Požarevcu, Ul. 27. aprila bb
Datum izdavanja 25.03.2014.
Napomena

Zdravković Jugoslav iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-89/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Zdravković Jugoslav iz Požarevca
Opis objekta Izgradnja individualnog stambenog objekta, maks. dim. 9.8mh11.5m, spratnosti Po+P
Lokacija objekta k.p.br. 4487/4 KO Požarevac, u Požarevcu, u ul. Ratarskoj
Datum izdavanja 15.04.2014.
Napomena

JP "Srbijagas" Novi Sad

Broj predmeta 04-350-32/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva JP "Srbijagas" Novi Sad
Opis objekta Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara - DGM "Lučica"
Lokacija objekta KO Lučica, KO Poljana i KO Prugovo
Datum izdavanja 17.04.2014.
Napomena

JP "Srbijagas" Novi Sad

Broj predmeta 04-350-70/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva JP "Srbijagas" Novi Sad
Opis objekta Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara - DGM "Ćirikovac"
Lokacija objekta KO Ćirikovac
Datum izdavanja 17.04.2014.
Napomena

JP "Srbijagas" Novi Sad

Broj predmeta 04-350-30/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva JP "Srbijagas" Novi Sad
Opis objekta Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara - DGM "Ostrovo"
Lokacija objekta KO Ostrovo
Datum izdavanja 17.04.2014.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-365/2013
Godina 2014
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja dve MBTS 10/0,4kV sa napojnim vodom, Industrijska zona u Požarevcu
Lokacija objekta 6780/38, 6780/2, 6780/47 i 6780/40 K.O. Požarevac
Datum izdavanja 03.04.2014.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-105/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja kišne kanalizacije u Šumadijskoj ulici u Požarevcu
Lokacija objekta 1473/1, 1537/1, 1537/2 i 2167/161 K.O. Požarevac
Datum izdavanja 09.04.2014.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-106/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja kišne kanalizacije u delu ulice Veljka Vlahovića i Nemanje Tomića u Požarevcu
Lokacija objekta 295, 612, 613 294, 289/2 i 101 K.O. Požarevac
Datum izdavanja 02.04.2014.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-432/2013
Godina 2014
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Fekalna kanalizacija sliv ulice Ratarske i CS 8 u Požarevcu
Lokacija objekta KO Požarevac
Datum izdavanja 20.03.2014.
Napomena

JP "Srbijagas" Novi Sad

Broj predmeta 04-350-29/2014
Godina 2014
Podnosilac zahteva JP "Srbijagas" Novi Sad
Opis objekta Izgradnja distributivne gasovodne mreže srednjeg pritiska do 16 bara GM 08-05/1, gm 08-05/2 i GM 08-05/3 na teritoriji Grada Požarevca
Lokacija objekta KO Požarevac, Živica, Brežane, Dubravica, Petka, Ćirikovac, Bratinac, Bubušinac, Maljurevac, Bradarac, Drmno, Kličevac,Lučica
Datum izdavanja 31.03.2014.
Napomena

JP "Srbijagas" Novi Sad

Broj predmeta 04-350-443/2013
Godina 2014
Podnosilac zahteva JP "Srbijagas" Novi Sad
Opis objekta Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara - DGM "Brežane III faza"
Lokacija objekta KO Živica i KO Dragovac
Datum izdavanja 01.04.2014.
Napomena

JP "Srbijagas" Novi Sad

Broj predmeta 04-350-191/2013
Godina 2014
Podnosilac zahteva JP "Srbijagas" Novi Sad
Opis objekta Izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do 4 bara za naselja Kličevac i Rečica
Lokacija objekta KO Kličevac i KO Rečica
Datum izdavanja 25.02.2014.
Napomena Zaključkom br. 04-350-191/2013 od 06.03.2014.god.ispravljeno je rešenje o lokacijskoj dozvoli