THE INVESTORS REGISTRYREGISTAR INVESTITORA

Registar investitora predstavlja javnu evidenciju o svim raspoloživim podacima o fizičkom i pravnom licu kao investitoru i dostupan je Gradskoj upravi grada Požarevca u elektronskom obliku na zvaničnom sajtu grada.
Registar vodi Gradska uprava u skladu sa zakonom. U isti se unose podaci o investitorima kojima je izdata građevinska dozvola od 11. septembra 2009. Registar se vodi po azbučnom redu, ali se posebno vodi za fizička, a posebno za pravna lica i sadrži:

-Ime i prezime, adresu kada je investitor fizičko lice, odnosno poslovno ime, sedište, pib kada je investitor pravno lice.
-Broj i datum izdavanja građevinske dozvole, sa osnovnim podacima o objektu koji će se graditi.
-Podatke o pravnosnažnosti građevinske dozvole, prijave radova.
-Podatke o izvršenom inspekcijskom nadzoru (urabanističkom, građevinskom, inspekcije rada, ekološkom, komunalnom idr.)
-Podatke o ranije izgrađenim objektima investitora na teritoriji lokalne samouprave.
-Podatke o sudskim i drugim sporovima.
-Podatke o vođenju krivičnog postupka protiv investitora.
Ime (Poslovno ime) Lice Broj dozvole Datum izdavanja Pravnosnažnost
Stanojević Milovan i Stanojević Vidoslava Fizičko 04-351-616/2010 11.02.2010 -
Radić Vasa Fizičko 04-351-243/2010 21.06.2010 03.07.2010
Radovanović Saša, Tasić Nikola, Đorđević Ivana i Urošević Božidar Fizičko 04-351-110/2010 28.06.2010 30.06.2010
Perović Miljojko i Marković Srbislav (Simićevo) Fizičko 04-351-564/2010 22.11.2010 04.12.2010
Petrović Darko Fizičko 04-351-209/2010 21.05.2010 03.06.2010
Pavlović Saša Fizičko 04-351-149/2010 26.04.2010 -
Petrović Nevena Fizičko 04-351-566/2010 22.11.2010 05.12.2010
Ognjanović Bogomir Fizičko 04-351-600/2010 17.02.2011 -
Marković Miroslav Fizičko 04-351-454/2010 26.04.2011 -
Miladinović Danijela Fizičko 04-351-77/2010 22.03.2010 02.04.2010
Marković Predrag i Birač Milanka Fizičko 04-351-83/2010 19.03.2010 31.03.2010
Milutinović Jovica Fizičko 04-351-123/2010 26.03.2010 08.04.2010
Mratinković Dragica Fizičko 04-351-440/2010 27.09.2010 08.10.2010
Mandić Slavica Fizičko 04-351-309/2010 07.09.2010 02.09.2010
Marković Biljana Fizičko 04-351-492/2010 12.10.2010 23.10.2010
Milosavljević Milica Fizičko 04-351-190/2010 11.06.2010 24.06.2010
Lazarević Siniša Fizičko 04-351-30/2010 16.02.2010 -
Lazić Goran Fizičko 04-351-431/2010 15.10.2010 19.10.2010
Kuzmanović – Kalinić Gordana Fizičko 04-351-193/2010 13.05.2010 22.05.2010
Janković Jasmina Fizičko 04-351-276/2010 26.07.2010 19.08.2010

Stanojević Milovan i Stanojević Vidoslava

Lice Fizičko lice
Adresa: 27. aprila broj 6, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-616/2010
Podaci o objektu: Rekonstrukcija i dogradnja prizemlja, nadogradnja potkrovlja i formiranje poslovnog prostora u prizemlju na kp br 7910/5 KO Požarevac u Požarevcu ulica 27. aprila broj 6. Bruto površina u osnovi prizemlja 146,10m2 od čega je 62,45m2 stambeni i 83,65m2 poslovni prostor. Spratnost P+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 11.02.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Radić Vasa

Lice Fizičko lice
Adresa: Ostrovo
Broj dozvole: 04-351-243/2010
Podaci o objektu: Izgradnja individualnog stambenog objekta na kp br 1035 KO Ostrovo u Ostrovu ulica Cara Dušana 68. Bruto površine u osnovi prizemnja 72m2 i spratnosti PO+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 21.06.2010
Datum pravnosnažnosti: 03.07.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Radovanović Saša, Tasić Nikola, Đorđević Ivana i Urošević Božidar

Lice Fizičko lice
Adresa: Bojana Prvulović 44, Čede Vasovića 43/47, Koče Racina 6 i Moravska 69
Broj dozvole: 04-351-110/2010
Podaci o objektu: Izgradnja višeporodičnog stambenog objekta na kp br 644 KO Požarevac u Požarevcu ulica Bojana Prvulović 40-44. Bruto površine u osnovi prizemlja 515m2 i spratnosti PO+p+4+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 28.06.2010
Datum pravnosnažnosti: 30.06.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Perović Miljojko i Marković Srbislav (Simićevo)

Lice Fizičko lice
Adresa: Miroslava Jovanovića 16, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-564/2010
Podaci o objektu: Izgradnja poljoprivrednog – ekonomskog objekta za smeštaj pošoprivredne mehanizacije i poljoprivrednih proizvoda na kp br 20624 KO Požarevac u Požarevcu na regionalnom putu Požarevac – Žabari. Bruto površina u osnovi prizemlja 737m2 i spratnosti PO+p+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 22.11.2010
Datum pravnosnažnosti: 04.12.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Petrović Darko

Lice Fizičko lice
Adresa: Kličevac
Broj dozvole: 04-351-209/2010
Podaci o objektu: Izgradnja stambenog objekta na kp br 2912/1 KO Požarevac u Požarevcu ulica Bože Dimitrijevića 76. Bruto površine u osnovi prizemlja 115,28m2. Spratnost PO+p+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 21.05.2010
Datum pravnosnažnosti: 03.06.2010
Prijava radova: 04-351-341/2010
Početak radova: 02.08.2010
Završetak radova: 01.08.2014
Print and PDFPrintŠtampanje

Pavlović Saša

Lice Fizičko lice
Adresa: Koste Abraševića 7, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-149/2010
Podaci o objektu: Izgradnja individualnog jednoporodičnog stambenog objekta na kp br 6118/2 KO Požarevac u Požarevcu ulica Hajduk Veljkova 144. Bruto površina u osnovi prizemlja 144m2. Spratnost PO+p+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 26.04.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Petrović Nevena

Lice Fizičko lice
Adresa: Kosovke Devojke 1, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-566/2010
Podaci o objektu: Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta na kp br 619/7 KO Požarevac u Požarevcu ulica Vidinska 10. Bruto površina u osnovi prizemlja 93,20m2 spratnost PO+p+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 22.11.2010
Datum pravnosnažnosti: 05.12.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Ognjanović Bogomir

Lice Fizičko lice
Adresa: Karađorđeva BB, Kostolac
Broj dozvole: 04-351-600/2010
Podaci o objektu: Izgradnja poslovnog objekta za tehnički pregled motornih vozila na kp br 1021/1 KO Kostolac – grad u Kostolcu ulica BB. Bruto površina u osnovi prizemlja 132m2 spratnost P+0
Datum izdavanja građevinske dozvole: 17.02.2011
Print and PDFPrintŠtampanje

Marković Miroslav

Lice Fizičko lice
Adresa: Lole Ribara 41, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-454/2010
Podaci o objektu: Izvođenje radova na rekonstrukciji dela stambenog objekta na kp br 1148/1 KO Požarevac u Požarevcu ulica Lole Ribara 41. Stambeni objekat se rekonstruiše u delu bruto površine 60m2 spratnosti P+0 u cilju promene stambenog u poslovni – 2 lokala.
Datum izdavanja građevinske dozvole: 26.04.2011
Print and PDFPrintŠtampanje

Miladinović Danijela

Lice Fizičko lice
Adresa: Proleterska 6, Petka
Broj dozvole: 04-351-77/2010
Podaci o objektu: Izgradnja ekonomskog objekta na kp br 1897 KO Petka u Petki ulica Proleterska 9. Bruto površine u osnovi prizemlja 226,93m2 i spratnosti P+0
Datum izdavanja građevinske dozvole: 22.03.2010
Datum pravnosnažnosti: 02.04.2010
Prijava radova: 04-351-133/2010
Početak radova: 26.03.2010
Završetak radova: 01.04.2012
Print and PDFPrintŠtampanje

Marković Predrag i Birač Milanka

Lice Fizičko lice
Adresa: Nemanjina 68, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-83/2010
Podaci o objektu: Izgradnja dvojnog individualnog stambeno-poslovnog objekta na kp br 666/1 KO Požarevac u Požarevcu ulica Nemanjina 68. Bruto površine u osnovi prizemlja 142,16m2 u prizemlju poslovni prostor 3 lokala. Na 1 i 2 spratu i potkrovlju stambeni prostor – 8 stanova. Spratnosti PO+p+2+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 19.03.2010
Datum pravnosnažnosti: 31.03.2010
Prijava radova: 04-351-126/2010
Početak radova: 30.03.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Milutinović Jovica

Lice Fizičko lice
Adresa: Lole Ribara 86, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-123/2010
Podaci o objektu: Izgradnja poljoprivrednog objekta za skladištenje poljoprivrednih proizvoda – voća i povrća na kp br 20245 KO Požarevac u blizini puta Požarevac – Beograd. Bruto površine u osnovi prizemnja 504,33m2 i spratnosti P+0
Datum izdavanja građevinske dozvole: 26.03.2010
Datum pravnosnažnosti: 08.04.2010
Početak radova: 29.03.2010
Završetak radova: 29.03.2011
Print and PDFPrintŠtampanje

Mratinković Dragica

Lice Fizičko lice
Adresa: Karađorđeva 19, Kličevac
Broj dozvole: 04-351-440/2010
Podaci o objektu: Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta na kp br 1059 KO Požarevac u Požarevcu u ulici Knićaninova 11. Bruto površine u osnovi prizemlja 120,65m2 i spratnosti P+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 27.09.2010
Datum pravnosnažnosti: 08.10.2010
Prijava radova: 04-351-501/2010
Početak radova: 08.10.2010
Završetak radova: 01.10.2011
Print and PDFPrintŠtampanje

Mandić Slavica

Lice Fizičko lice
Adresa: Bore Stankovića 12, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-309/2010
Podaci o objektu: Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta i pomoćnog objekta sa garažom na kp br 7892/38 KO Požarevac u Požarevcu u ulici Bore Stankovića 12. Bruto površine u osnovi prizemlja 136m2 i spratnosti PO+p+1. I pomoćni objekat sa garažom bruto površine 54m2 i spratnosti P+0
Datum izdavanja građevinske dozvole: 07.09.2010
Datum pravnosnažnosti: 02.09.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Marković Biljana

Lice Fizičko lice
Adresa: Kosmajska 23, Maruljevac
Broj dozvole: 04-351-492/2010
Podaci o objektu: Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta na kp br 636 KO Maruljevac u Maruljevcu ulica Kosmajska 23. Bruto površine u osnovi prizemlja 128,29m2 i spratnosti PO+p+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 12.10.2010
Datum pravnosnažnosti: 23.10.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Milosavljević Milica

Lice Fizičko lice
Adresa: Vlastimira Carevca 4/5, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-190/2010
Podaci o objektu: Izvođenje radova na rekonstrukciji individualnog stambenog objekta i nadogradnji istog spratom na kp br 1467/3 KO Požarevac u Požarevcu ulica Vardarska 1. Bruto površine u osnovi prizemlja 78,41m2 i spratnosti P+1
Datum izdavanja građevinske dozvole: 11.06.2010
Datum pravnosnažnosti: 24.06.2010
Prijava radova: 04-351-316/2010
Početak radova: 12.07.2010
Završetak radova: 15.08.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Lazarević Siniša

Lice Fizičko lice
Adresa: Dunavska 58, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-30/2010
Podaci o objektu: Izgradnja individualnog stambenog objekta na kp br 14/2 KO Kostolac/grad u Kostolcu nasenje Kanal ulica Kneza Lazara 20. Bruto površine u osnovi prizemnja 88,70m2 i spratnosti PO+p+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 16.02.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Lazić Goran

Lice Fizičko lice
Adresa: Koste Abraševića 101, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-431/2010
Podaci o objektu: Izgradnja poslovnog objekta – auto perionice spratnosti P+0 na kp br 1537/3 KO Požarevac na uglu ulice Koste Abraševića i Čede Vasovića u Požarevcu
Datum izdavanja građevinske dozvole: 15.10.2010
Datum pravnosnažnosti: 19.10.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Kuzmanović – Kalinić Gordana

Lice Fizičko lice
Adresa: Borska 38b/3, Beograd
Broj dozvole: 04-351-193/2010
Podaci o objektu: Izgradnja individualnog stambenog objekta na kp br 7866/10 KO Požarevac u Požarevcu ulica šeste ličke divizije 51. Bruto površine u osnovi prizemnja 117,75m2 i spratnosti P+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 13.05.2010
Datum pravnosnažnosti: 22.05.2010
Print and PDFPrintŠtampanje

Janković Jasmina

Lice Fizičko lice
Adresa: Dunavska 163, Požarevac
Broj dozvole: 04-351-276/2010
Podaci o objektu: Izgradnja individualnog stambenog objekta na kp br 4805/2 KO Požarevac u Požarevcu ulica Dunavska 163. Bruto površine u osnovi prizemnja 82,50m2 i spratnosti PO+p+pk
Datum izdavanja građevinske dozvole: 26.07.2010
Datum pravnosnažnosti: 19.08.2010
Prijava radova: 04-351-401/2010
Početak radova: 01.09.2010
Print and PDFPrintŠtampanje