Territory licenseLokacijske dozvole

Godina: Pretraga: edit Preuzmi kao CSV...
Object descriptionOpis objekta-->
ApplicantPodnosilac zahteva / Object descriptionOpis objekta / No. of subjectBr.pred. Object locationLokacija objekta YearGodina Date of issueDatum izdavanja
Grad Požarevac
Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije u slivu fekalnog kolektora u Pećkoj ulici u Požarevcu
04-350-413/2013

k.p.br.3763/3, 3763/1, 3763/4, 3763/2, 3764/1, 3764/3, 3765/1... KO Požarevac

2013 04.12.2013.
GRAD POŽAREVAC
Rekonstr. i dogradnja objekta za internatski smeštaj učenika, 3h14+15h19-Po+Pr+Pk i 5,5h16,5+18,5 -Pr+1
04-350-392/2013

k.p.br.5407 K.O.Požarevac u ul.K.Stamenkovića bb

2013 09.10.2013.
PD „Mercator-S” d.o.o. iz Novog Sada
Rekonstrukcija i adaptacija prizemnog objekta – megamarketa, dimenzija 40.0m h 59.50m i dogradnja istog do maks.dim. 50.00m h 65.00m
04-350-280/2013

k.p.br. 7834/3 KO Požarevac

Grad Požarevac
Izgradnja fekalne kanalizacije u ul. Svetislava Ivanovića Kobasa, u Požarevcu
04-350-312/2013

k.p.br.8475/1, 8474, 8469 i 8362/3 KO Požarevac

2013 18.10.2013.
Matić Dragoslav iz Kostolca
Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta 16h16 Po+Pr u Kličevcu
04-350-137/2013

k.p.br.7413 KO Kličevac

2013 30.07.2013.
Grad Požarevac
Izgradnja fekalne kanalizacije u Severnom bloku industrijske zone u Požarevcu
04-350-283/2013

k.p.br.7830/12, 7831/5, 7833/2, 7831/7, 6780/47, 6774/2, 6780/59, 6780/25, 6780/40 i 6780/41 KO Požarevac

2013 27.08.2013.
Grad Požarevac
Izgradnja kišne kanalizacije 2. faza u delu ulice Radoja Domanovića i Požarevcu
04-350-364/2013

k.p.br.6089/1 (deo) KO Požarevac.

2013 23.09.2013.
Grad Požarevac
Rekonstr. i dogradnja objekta za internatski smeštaj učenika, 3h14+15h19-Po+Pr+Pk i 5,5h16,5+18,5 -Pr+1
04-350-392/2013

k.p.br.5407 K.O.Požarevac u ul.K.Stamenkovića bb

2013 09.10.2013.
PD „Mercator-S” d.o.o. iz Novog Sada
Rekonstrukcija i adaptacija prizemnog objekta – megamarketa, dimenzija 40.0m h 59.50m i dogradnja istog do maks.dim. 50.00m h 65.00m
04-350-280/2013

k.p.br. 7834/3 KO Požarevac

2013 03.10.2013.
Grad Požarevac
Izgradnja fekalne kanalizacije u ul. Svetislava Ivanovića Kobasa, u Požarevcu
04-350-312/2013

k.p.br.8475/1, 8474, 8469 i 8362/3 KO Požarevac

2013 18.10.2013.
Matić Dragoslav iz Kostolca
Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta 16h16 Po+Pr u Kličevcu
04-350-137/2013

k.p.br.7413 KO Kličevac

2013 30.07.2013.
Stojanović Dragoslav iz Petke
Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta 6,75h15+2,0h5,75 Po+Pr
04-350-264/2013

k.p.br.2094 KO Petka

2013 02.08.2013.
Grad Požarevac
Izgradnja fekalne kanalizacije u Severnom bloku industrijske zone u Požarevcu
04-350-283/2013

k.p.br.7830/12, 7831/5, 7833/2, 7831/7, 6780/47, 6774/2, 6780/59, 6780/25, 6780/40 i 6780/41 KO Požarevac

2013 27.08.2013.
Grad Požarevac
Izgradnja kišne kanalizacije u Severnom bloku industrijske zone u Požarevcu
04-350-284/2013

k.p.br.7830/12, 7831/5, 7833/2, 7831/7, 6780/47, 6774/2, 6780/59, 6780/25, 6780/40 i 6780/41 KO Požarevac.

2013 27.08.2013.
Grad Požarevac
Izgradnja fekalne kanalizacije u Severnom bloku industrijske zone u Požarevcu
04-350-283/2013

k.p.br.7830/12, 7831/5, 7833/2, 7831/7, 6780/47, 6774/2, 6780/59, 6780/25, 6780/40 i 6780/41 KO Požarevac

2013 27.08.2013.
JP SRBIJA GAS Novi Sad
Distributivna gasovodna mreža niskog pritiska do 4 bara za naselja Brežane, Batovac i Dubravica, DGM Brežane II
04-350-114/2013

K.O. Brežane, Batovac i Dubravica

2013 06.06.2013.
JP SRBIJA GAS Novi Sad
Distributivna gasovodna mreža niskog pritiska do 4 bara za naselja Bratinac, Bubušinac, Nabrđe, trnjane, Bare, Beranje i Kasidol, DGM Bratinac
04-350-189/2013 [napomena]

K.O. Bratinac, Nabrđe, Trnjane, Bubušinac , Bare, Kasidol, Beranje

2013 18.10.2013.
Milanović Miroslav iz Kasidola
Izgradnja individualnog stambenog objekta, dim. 10.0h10.0m, spratnosti Po+P+0
04-350-323/2013

k.p.br.2352 KO Kasidol u Kasidolu

2013 09.10.2013.
Stojadinović Zoran iz Beranja
Izgradnja individualnog stambenog objekta, dim. 12.0h14.0m, spratnosti Po+P+1
04-350-277/2013

k.p.br.2378 KO Beranje u Beranju

2013 01.10.2013.
Srpska pravoslavna crkva-Parohija Kličevačka
Izgradnja crkvenog doma-crkvene sale, maksimalne spratnosti Su+P+0, maksimalnih dimenzija 34.50m h 14.00m
04-350-345/2013

k.p.br.7179 KO Kličevac u Kličevcu

2013 12.09.2013.

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-413/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije u slivu fekalnog kolektora u Pećkoj ulici u Požarevcu
Lokacija objekta k.p.br.3763/3, 3763/1, 3763/4, 3763/2, 3764/1, 3764/3, 3765/1... KO Požarevac
Datum izdavanja 04.12.2013.
Napomena

GRAD POŽAREVAC

Broj predmeta 04-350-392/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva GRAD POŽAREVAC
Opis objekta Rekonstr. i dogradnja objekta za internatski smeštaj učenika, 3h14+15h19-Po+Pr+Pk i 5,5h16,5+18,5 -Pr+1
Lokacija objekta k.p.br.5407 K.O.Požarevac u ul.K.Stamenkovića bb
Datum izdavanja 09.10.2013.
Napomena

PD „Mercator-S” d.o.o. iz Novog Sada

Broj predmeta 04-350-280/2013
Godina
Podnosilac zahteva PD „Mercator-S” d.o.o. iz Novog Sada
Opis objekta Rekonstrukcija i adaptacija prizemnog objekta – megamarketa, dimenzija 40.0m h 59.50m i dogradnja istog do maks.dim. 50.00m h 65.00m
Lokacija objekta k.p.br. 7834/3 KO Požarevac
Datum izdavanja
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-312/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja fekalne kanalizacije u ul. Svetislava Ivanovića Kobasa, u Požarevcu
Lokacija objekta k.p.br.8475/1, 8474, 8469 i 8362/3 KO Požarevac
Datum izdavanja 18.10.2013.
Napomena

Matić Dragoslav iz Kostolca

Broj predmeta 04-350-137/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Matić Dragoslav iz Kostolca
Opis objekta Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta 16h16 Po+Pr u Kličevcu
Lokacija objekta k.p.br.7413 KO Kličevac
Datum izdavanja 30.07.2013.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-283/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja fekalne kanalizacije u Severnom bloku industrijske zone u Požarevcu
Lokacija objekta k.p.br.7830/12, 7831/5, 7833/2, 7831/7, 6780/47, 6774/2, 6780/59, 6780/25, 6780/40 i 6780/41 KO Požarevac
Datum izdavanja 27.08.2013.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-364/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja kišne kanalizacije 2. faza u delu ulice Radoja Domanovića i Požarevcu
Lokacija objekta k.p.br.6089/1 (deo) KO Požarevac.
Datum izdavanja 23.09.2013.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-392/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Rekonstr. i dogradnja objekta za internatski smeštaj učenika, 3h14+15h19-Po+Pr+Pk i 5,5h16,5+18,5 -Pr+1
Lokacija objekta k.p.br.5407 K.O.Požarevac u ul.K.Stamenkovića bb
Datum izdavanja 09.10.2013.
Napomena

PD „Mercator-S” d.o.o. iz Novog Sada

Broj predmeta 04-350-280/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva PD „Mercator-S” d.o.o. iz Novog Sada
Opis objekta Rekonstrukcija i adaptacija prizemnog objekta – megamarketa, dimenzija 40.0m h 59.50m i dogradnja istog do maks.dim. 50.00m h 65.00m
Lokacija objekta k.p.br. 7834/3 KO Požarevac
Datum izdavanja 03.10.2013.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-312/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja fekalne kanalizacije u ul. Svetislava Ivanovića Kobasa, u Požarevcu
Lokacija objekta k.p.br.8475/1, 8474, 8469 i 8362/3 KO Požarevac
Datum izdavanja 18.10.2013.
Napomena

Matić Dragoslav iz Kostolca

Broj predmeta 04-350-137/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Matić Dragoslav iz Kostolca
Opis objekta Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta 16h16 Po+Pr u Kličevcu
Lokacija objekta k.p.br.7413 KO Kličevac
Datum izdavanja 30.07.2013.
Napomena

Stojanović Dragoslav iz Petke

Broj predmeta 04-350-264/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Stojanović Dragoslav iz Petke
Opis objekta Izgradnja jednoporodičnog stambenog objekta 6,75h15+2,0h5,75 Po+Pr
Lokacija objekta k.p.br.2094 KO Petka
Datum izdavanja 02.08.2013.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-283/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja fekalne kanalizacije u Severnom bloku industrijske zone u Požarevcu
Lokacija objekta k.p.br.7830/12, 7831/5, 7833/2, 7831/7, 6780/47, 6774/2, 6780/59, 6780/25, 6780/40 i 6780/41 KO Požarevac
Datum izdavanja 27.08.2013.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-284/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja kišne kanalizacije u Severnom bloku industrijske zone u Požarevcu
Lokacija objekta k.p.br.7830/12, 7831/5, 7833/2, 7831/7, 6780/47, 6774/2, 6780/59, 6780/25, 6780/40 i 6780/41 KO Požarevac.
Datum izdavanja 27.08.2013.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-283/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja fekalne kanalizacije u Severnom bloku industrijske zone u Požarevcu
Lokacija objekta k.p.br.7830/12, 7831/5, 7833/2, 7831/7, 6780/47, 6774/2, 6780/59, 6780/25, 6780/40 i 6780/41 KO Požarevac
Datum izdavanja 27.08.2013.
Napomena

JP SRBIJA GAS Novi Sad

Broj predmeta 04-350-114/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva JP SRBIJA GAS Novi Sad
Opis objekta Distributivna gasovodna mreža niskog pritiska do 4 bara za naselja Brežane, Batovac i Dubravica, DGM Brežane II
Lokacija objekta K.O. Brežane, Batovac i Dubravica
Datum izdavanja 06.06.2013.
Napomena

JP SRBIJA GAS Novi Sad

Broj predmeta 04-350-189/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva JP SRBIJA GAS Novi Sad
Opis objekta Distributivna gasovodna mreža niskog pritiska do 4 bara za naselja Bratinac, Bubušinac, Nabrđe, trnjane, Bare, Beranje i Kasidol, DGM Bratinac
Lokacija objekta K.O. Bratinac, Nabrđe, Trnjane, Bubušinac , Bare, Kasidol, Beranje
Datum izdavanja 18.10.2013.
Napomena Zaključkom br.04-350-189/2013 od 27.11.2013.g. ispravljeno je Rešenje o lokacijskoj dozvoli

Milanović Miroslav iz Kasidola

Broj predmeta 04-350-323/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Milanović Miroslav iz Kasidola
Opis objekta Izgradnja individualnog stambenog objekta, dim. 10.0h10.0m, spratnosti Po+P+0
Lokacija objekta k.p.br.2352 KO Kasidol u Kasidolu
Datum izdavanja 09.10.2013.
Napomena

Stojadinović Zoran iz Beranja

Broj predmeta 04-350-277/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Stojadinović Zoran iz Beranja
Opis objekta Izgradnja individualnog stambenog objekta, dim. 12.0h14.0m, spratnosti Po+P+1
Lokacija objekta k.p.br.2378 KO Beranje u Beranju
Datum izdavanja 01.10.2013.
Napomena

Srpska pravoslavna crkva-Parohija Kličevačka

Broj predmeta 04-350-345/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Srpska pravoslavna crkva-Parohija Kličevačka
Opis objekta Izgradnja crkvenog doma-crkvene sale, maksimalne spratnosti Su+P+0, maksimalnih dimenzija 34.50m h 14.00m
Lokacija objekta k.p.br.7179 KO Kličevac u Kličevcu
Datum izdavanja 12.09.2013.
Napomena