Territory licenseLokacijske dozvole

Godina: Pretraga: edit Preuzmi kao CSV...
Object descriptionOpis objekta-->
ApplicantPodnosilac zahteva / Object descriptionOpis objekta / No. of subjectBr.pred. Object locationLokacija objekta YearGodina Date of issueDatum izdavanja
Tufegdžić Goran iz Požarevca
Izgradnja objekta u funkciji glavnog stambenog,20,0h12,0m. Spratnost P+0
04-350-159/2013

k.p.br. 6161/12 KO Požarevac, ul. Dr.A. Rajsa

2013 08.05.2013.
„DIS“ doo Krnjevo
rekonstrukcija i dogradnja proizvodne hale Pr+1 dim.40mh79m+42mh17,25m(N)+40mh17,45m(N)
04-350-17/2013

k.p.br.7834/100 KO Požarevac Đure Đakovića bb Požarevac

2013 02.04.2013.
Miljković Petar – iz Zabela-Požarevac
Izgradnja poslovno stambenog objekta u zoni 33mh9,4m Po+Pr+1
04-350-50/2013

k.p.br. 8019/4 KO Požarevac, ul. PP odred 53 - Požarevac

2013 29.04.2013.
Pantić Jelena iz Požarevca
Rekonstrukcija i dogradnja individualnog stambenog objekta,13h10,5m. Spratnost P+0
04-350-515/2012

k.p.br. 2804/3 KO Požarevac, ul. Miloša Pocerca

2013 24.04.2013.
Pejović Dragoljub iz Kostolca
Individualni stambeni objekat,12,70h9,0-10,40m. Spratnost P+0
04-350-111/2013

k.p.br. 1667/1 KO Kostolac grad u Kostolcu, ul. Dositejeva

2013 17.04.2013.
Pejović Svetlana iz Kostolca
Individualni stambeni objekat,10,0h14,5-15,5m. Spratnost Po+P
04-350-111/2013

k.p.br. 1667/2 KO Kostolac grad u Kostolcu, ul. Dositejeva

2013 16.04.2013.
FIO Kostolac doo Kostolac
Izgradnja magacina-hale 25,5h75,5m. Spratnost P+0
04-350-103/2013

k.p.br. 439/2 KO Kostolac grad u Kostolcu, u ul. Dunavac br.1

2013 15.04.2013.
Gvozdić Zoran iz Petrovca
Objekat socijalne zaštite-dom za stare,mah 35h72m,mah BRGP do 3946m2. Spratnost do Po+P+1+Pk
04-350-512/2012

k.p.br. 6187/7 KO Požarevac, Hajduk Veljkova 214

2013 21.03.2013.
NDS Astra bilding doo i Astra Nova trgovina doo Požarevac
Individualni poslovno-stambeni objekat,mah16-19h29-31m, mah P prizemlja do 487,8m2. Spratnost Po+P+0
04-350-42/2013

k.p.br. 1334 KO Požarevac,Lole Ribara br.9

2013 21.03.2013.
Marinković Veroljub iz Kasidola
Individualni stambeni objekat,11,5h10,0m. Spratnost P+Pk
04-350-31/2013

k.p.br. 2585 KO Kasidol, u Kasidolu, u Mariborskoj ul. br.45

2013 18.03.2013.
Albunović Veljko iz Požarevca
Rekonstrukcija i nadgradnja dvorišnog dela individualnog stambeno-poslovnog objekta, u okviru postojećeg gabarita površine osnove 67.0m², maks. Spratnost Po+P+1
04-350-464/2012

k.p.br. 1828 KO Požarevac, u Požarevcu, u ul. Kosovskoj br. 36

2013 19.03.2013.
PD „Građevinski servis“ i Stojićević Željko
Rekonstr. Ravne krovne ploče i – terase i nadgradnja 5 sprata
04-350-162/2012

ul.Radomira Milenića Rusa 25 i 27 u Požarevcu

2013 11.03.2013.
Malcan Zoran Požarevac Zelengorska 52
Izgradnja stambenog objekta Po+Pr dim 12,6mh13,5m
04-350-497/2012

k.p.br. 19461/8 K.O. Požarevac

2013 13.03.2013.
Savić Srđan i Savić Puniša iz Lučice
Izgradnja poslovnog objekta - autoservisa, Spratnosti P+Pk, dimenzija 15h10m
04-350-434/2012

k.p.br. 20642 KO Požarevac, u Požarevcu

2013 07.03.2013.
Grad Požarevac
Izgradnja BALON HALE dim.20mH40m u Beranju
04-350-435/2012

k.p.br.2258 K.O.Beranje u ul.Maršala Tita

2013 05.03.2013.
Živković Zoran iz Požarevca
Izgradnja individualnog stambenog objekta, maks. Spratnosti Po+P+1+Pk, maks. BRGP objekta 589m²
04-350-484/2012

k.p.br. 2270/2 KO Požarevac, u Požarevcu, u ul. Miodraga Markovića

2013 22.02.2013.
Grad Požarevac
rekonstrukcija i dogradnja obj.za internatski smeštaj učenika Pr+0 (3h13+5h19 i 5,5h16,5) i Pr+1 (33,5h18,5)
04-350-27/2013 [napomena]

k.p.br.5407 K.O.Požarevac u ul.Koste Stamenković

2013 28.02.2013.
Firanović Biljana Poljana
Izgradnja stambenog objekta dim.15,5mnh18,00m i spratnosti Po+Pr+Pk
04-350-387/12

k.p.br.4552 KO Lučica Forland u Lučici

2013 18.02.2013.
Manić Olivera iz Požarevca
Izgradnja stambenog objekta, spratnosti Po+P+0, dim. 12,0 h10,0m
04-350-7/2013

kp.br.4811/11 KO Požarevac, ul. Masarikova bb

2013 13.02.2013.
Stevanović Rođenka iz Požarevca
Izgradnja stambenog objekta, spratnosti Po+P+0, dim. 17,0 h10,5m
04-350-8/2013

kp.br.6087/1 KO Požarevac u ul.Crveni krst 22

2013 08.02.2013.

Tufegdžić Goran iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-159/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Tufegdžić Goran iz Požarevca
Opis objekta Izgradnja objekta u funkciji glavnog stambenog,20,0h12,0m. Spratnost P+0
Lokacija objekta k.p.br. 6161/12 KO Požarevac, ul. Dr.A. Rajsa
Datum izdavanja 08.05.2013.
Napomena

„DIS“ doo Krnjevo

Broj predmeta 04-350-17/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva „DIS“ doo Krnjevo
Opis objekta rekonstrukcija i dogradnja proizvodne hale Pr+1 dim.40mh79m+42mh17,25m(N)+40mh17,45m(N)
Lokacija objekta k.p.br.7834/100 KO Požarevac Đure Đakovića bb Požarevac
Datum izdavanja 02.04.2013.
Napomena

Miljković Petar – iz Zabela-Požarevac

Broj predmeta 04-350-50/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Miljković Petar – iz Zabela-Požarevac
Opis objekta Izgradnja poslovno stambenog objekta u zoni 33mh9,4m Po+Pr+1
Lokacija objekta k.p.br. 8019/4 KO Požarevac, ul. PP odred 53 - Požarevac
Datum izdavanja 29.04.2013.
Napomena

Pantić Jelena iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-515/2012
Godina 2013
Podnosilac zahteva Pantić Jelena iz Požarevca
Opis objekta Rekonstrukcija i dogradnja individualnog stambenog objekta,13h10,5m. Spratnost P+0
Lokacija objekta k.p.br. 2804/3 KO Požarevac, ul. Miloša Pocerca
Datum izdavanja 24.04.2013.
Napomena

Pejović Dragoljub iz Kostolca

Broj predmeta 04-350-111/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Pejović Dragoljub iz Kostolca
Opis objekta Individualni stambeni objekat,12,70h9,0-10,40m. Spratnost P+0
Lokacija objekta k.p.br. 1667/1 KO Kostolac grad u Kostolcu, ul. Dositejeva
Datum izdavanja 17.04.2013.
Napomena

Pejović Svetlana iz Kostolca

Broj predmeta 04-350-111/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Pejović Svetlana iz Kostolca
Opis objekta Individualni stambeni objekat,10,0h14,5-15,5m. Spratnost Po+P
Lokacija objekta k.p.br. 1667/2 KO Kostolac grad u Kostolcu, ul. Dositejeva
Datum izdavanja 16.04.2013.
Napomena

FIO Kostolac doo Kostolac

Broj predmeta 04-350-103/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva FIO Kostolac doo Kostolac
Opis objekta Izgradnja magacina-hale 25,5h75,5m. Spratnost P+0
Lokacija objekta k.p.br. 439/2 KO Kostolac grad u Kostolcu, u ul. Dunavac br.1
Datum izdavanja 15.04.2013.
Napomena

Gvozdić Zoran iz Petrovca

Broj predmeta 04-350-512/2012
Godina 2013
Podnosilac zahteva Gvozdić Zoran iz Petrovca
Opis objekta Objekat socijalne zaštite-dom za stare,mah 35h72m,mah BRGP do 3946m2. Spratnost do Po+P+1+Pk
Lokacija objekta k.p.br. 6187/7 KO Požarevac, Hajduk Veljkova 214
Datum izdavanja 21.03.2013.
Napomena

NDS Astra bilding doo i Astra Nova trgovina doo Požarevac

Broj predmeta 04-350-42/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva NDS Astra bilding doo i Astra Nova trgovina doo Požarevac
Opis objekta Individualni poslovno-stambeni objekat,mah16-19h29-31m, mah P prizemlja do 487,8m2. Spratnost Po+P+0
Lokacija objekta k.p.br. 1334 KO Požarevac,Lole Ribara br.9
Datum izdavanja 21.03.2013.
Napomena

Marinković Veroljub iz Kasidola

Broj predmeta 04-350-31/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Marinković Veroljub iz Kasidola
Opis objekta Individualni stambeni objekat,11,5h10,0m. Spratnost P+Pk
Lokacija objekta k.p.br. 2585 KO Kasidol, u Kasidolu, u Mariborskoj ul. br.45
Datum izdavanja 18.03.2013.
Napomena

Albunović Veljko iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-464/2012
Godina 2013
Podnosilac zahteva Albunović Veljko iz Požarevca
Opis objekta Rekonstrukcija i nadgradnja dvorišnog dela individualnog stambeno-poslovnog objekta, u okviru postojećeg gabarita površine osnove 67.0m², maks. Spratnost Po+P+1
Lokacija objekta k.p.br. 1828 KO Požarevac, u Požarevcu, u ul. Kosovskoj br. 36
Datum izdavanja 19.03.2013.
Napomena

PD „Građevinski servis“ i Stojićević Željko

Broj predmeta 04-350-162/2012
Godina 2013
Podnosilac zahteva PD „Građevinski servis“ i Stojićević Željko
Opis objekta Rekonstr. Ravne krovne ploče i – terase i nadgradnja 5 sprata
Lokacija objekta ul.Radomira Milenića Rusa 25 i 27 u Požarevcu
Datum izdavanja 11.03.2013.
Napomena

Malcan Zoran Požarevac Zelengorska 52

Broj predmeta 04-350-497/2012
Godina 2013
Podnosilac zahteva Malcan Zoran Požarevac Zelengorska 52
Opis objekta Izgradnja stambenog objekta Po+Pr dim 12,6mh13,5m
Lokacija objekta k.p.br. 19461/8 K.O. Požarevac
Datum izdavanja 13.03.2013.
Napomena

Savić Srđan i Savić Puniša iz Lučice

Broj predmeta 04-350-434/2012
Godina 2013
Podnosilac zahteva Savić Srđan i Savić Puniša iz Lučice
Opis objekta Izgradnja poslovnog objekta - autoservisa, Spratnosti P+Pk, dimenzija 15h10m
Lokacija objekta k.p.br. 20642 KO Požarevac, u Požarevcu
Datum izdavanja 07.03.2013.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-435/2012
Godina 2013
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja BALON HALE dim.20mH40m u Beranju
Lokacija objekta k.p.br.2258 K.O.Beranje u ul.Maršala Tita
Datum izdavanja 05.03.2013.
Napomena

Živković Zoran iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-484/2012
Godina 2013
Podnosilac zahteva Živković Zoran iz Požarevca
Opis objekta Izgradnja individualnog stambenog objekta, maks. Spratnosti Po+P+1+Pk, maks. BRGP objekta 589m²
Lokacija objekta k.p.br. 2270/2 KO Požarevac, u Požarevcu, u ul. Miodraga Markovića
Datum izdavanja 22.02.2013.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-27/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta rekonstrukcija i dogradnja obj.za internatski smeštaj učenika Pr+0 (3h13+5h19 i 5,5h16,5) i Pr+1 (33,5h18,5)
Lokacija objekta k.p.br.5407 K.O.Požarevac u ul.Koste Stamenković
Datum izdavanja 28.02.2013.
Napomena Rešenjem broj 04-350-391/2013 od 07.10.2013.g. Ukinuto

Firanović Biljana Poljana

Broj predmeta 04-350-387/12
Godina 2013
Podnosilac zahteva Firanović Biljana Poljana
Opis objekta Izgradnja stambenog objekta dim.15,5mnh18,00m i spratnosti Po+Pr+Pk
Lokacija objekta k.p.br.4552 KO Lučica Forland u Lučici
Datum izdavanja 18.02.2013.
Napomena

Manić Olivera iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-7/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Manić Olivera iz Požarevca
Opis objekta Izgradnja stambenog objekta, spratnosti Po+P+0, dim. 12,0 h10,0m
Lokacija objekta kp.br.4811/11 KO Požarevac, ul. Masarikova bb
Datum izdavanja 13.02.2013.
Napomena

Stevanović Rođenka iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-8/2013
Godina 2013
Podnosilac zahteva Stevanović Rođenka iz Požarevca
Opis objekta Izgradnja stambenog objekta, spratnosti Po+P+0, dim. 17,0 h10,5m
Lokacija objekta kp.br.6087/1 KO Požarevac u ul.Crveni krst 22
Datum izdavanja 08.02.2013.
Napomena