Territory licenseLokacijske dozvole

Godina: Pretraga: edit Preuzmi kao CSV...
Object descriptionOpis objekta-->
ApplicantPodnosilac zahteva / Object descriptionOpis objekta / No. of subjectBr.pred. Object locationLokacija objekta YearGodina Date of issueDatum izdavanja
Milovanović Slađan - Požarevac
Izgradnja stabenog individualnog stambenog objekta
04-350-125/2012 [napomena]

kp.br.691/1 KO Požarevac u ulici Dunavskoj 34

2012 01.08.2012.
Dinić Slađan - Požarevac
Rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnjastamebnog objekta, 21h5,5+5h6m
04-350-149/2012

kp.br.1100/1 KO Požarevac u ulici Sremskoj

2012 27.07.2012.
Grad Požarevac
Rekonstrukcija vodovodne mreže u delu Ul.Stari korzo i Voje Dulića
04-350-224/2012

kp. br. 1195/1, 1121 i 1355 KO Požarevac

2012 18.07.2012.
Manojlović Milada iz Klenovnika
Rekonstrukcija i dogradnja ind. stambenog obj. spratnosti P+1 i terasa mah.dimenzija 5.0 h 10.0 m
04-350-237/2012

kp. br. 1115 KO Klenovnik

2012 16.07.2012.
Bogovac Miroslav iz Požarevca
Izgradnja ind. stambenog obj. spratnosti Su+P+1, maks. Dim. 12.0 h 11.0m
04-350-209/2012

kp. br. 9284 KO Požarevac

2012 20.06.2012.
Tomić Dragiša iz Beograda
Rekonstrukcija i dogradnja ind. stambenog obj. spratnosti Po+P+2+Pk
04-350-60/2012

kp. br. 701/2 KO Požarevac

2012 04.07.2012.
Ilić Slobodanka iz Požarevca
Dogradnja i nadgradnja potkrovlja ind. stambenog obj. spratnosti Po+P+Pk
04-350-201/2012

kp. br. 1440/3 KO Požarevac

2012 02.07.2012.
Cvejić Slavoljub iz Drmna
izgradnja ind. stambenog obj. spratnosti Po+P+1
04-350-227/2012

kp. br. 1048 KO Požarevac

2012 27.06.2012.
Najdanović Dule iz Požarevca
izgradnja ind. stambenog obj. 15,00 h 5,60m, spratnosti Po+P+0
04-350-68/2012

kp. br. 1802 KO Požarevac

2012 18.06.2012.
Zajić Saša iz Kostolca
izgradnja ind. stambenog obj. 10,3h11,4m, spratnosti Po+P+Pk
04-350-133/2012

kp. br. 314/1 KO Kostolac grad

2012 20.06.2012.
Cvetanović Srećko iz Požarevca
rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnja ind. stambenog obj. Po+P+1
04-350-175/2012

kp. br. 2000/1 KO Požarevac

2012 01.06.2012.
Stefanović Petar iz Požarevca
rekonstrukcija i dogradnja ind. stambenog obj. maksimalne spratnosti Po+P+1
04-350-211/2012

kp. br. 162/2 KO Požarevac

2012 31.05.2012.
Ivić Radojica iz Beranja
izgradnja ind. Stamb. objekta, dim. 12,5h10,5m, spratnosti Po+P+0
04-350-165/2012

kp. br. 2305 KO Beranje

2012 28.05.2012.
Grad Požarevac
Izgradnja kišne kanalizacije u delu Ul. Kosančićeve
04-350-238/2012

kp. br. 1346 i 820 KO Požarevac

2012 21.05.2012.
Grad Požarevac
Dogradnja fekalne kanalizacije u delu Ul. Vojvode Dobrnjca
04-350-192/2012

kp. br. 4668/1, 2651 i 2463 sve KO Požarevac

2012 09.05.2012.
Milanović Mimica iz Kostolca
Rekonstr., dogradnja i nadgradnja postojećeg ind. stambenog objekta do spratnosti Po+Pr+Pk
04-350-57/2012

kat.parcela broj 728 KO Kostolac grad u Kostolcu

2012 03.05.2012.
Đorđević Mirjana iz Žabara
izgradnja ind. stambenog objekta dim 13,0h14,5m spratnosti Po+Pr+1
04-350-57/2012

kat.parcela broj 2843 KO Požarevac

2012 03.05.2012.
„ORION TELEKOM“ DOO Beograd
izgradnja optičkog kabla u PE 40mm – prva faza od KPD Zabela do okna br.46/6 ali ne i ulazak u okno
04-350-121/2011

kat.parc.br.3056/1, 3055/1 i 3055/3 KO Požarevac

2012 27.03.2012.
„Telekom Srbija“ AD Beograd
izgradnja optičkog kabla u PE 40mm – ATC Bratinac-ATC Bradarac-ATC Kličevac
04-350-409/2011

KO Bubušinac, KO Maruljevac, KO Bradarac, KO Drmno i KO Kličevac

2012 21.03.2012.
Milenković Periša iz Kostolca
izgradnja objekta-bazena za kupanje 5,4h11,4m i pratećeg pomoćnog objekta 5,2h12,5, P+0
04-350-342/2011

k.p.br. 1490/1 KO Kostolac-grad u Kostolcu

2012 19.03.2012.

Milovanović Slađan - Požarevac

Broj predmeta 04-350-125/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Milovanović Slađan - Požarevac
Opis objekta Izgradnja stabenog individualnog stambenog objekta
Lokacija objekta kp.br.691/1 KO Požarevac u ulici Dunavskoj 34
Datum izdavanja 01.08.2012.
Napomena Rešenjem Ministarstva građevinarstva i urbanizma broj 361.353-3/2012-06 od 06.12.2012.g. Poništeno Rešenje o lokacijskoj dozvoli

Dinić Slađan - Požarevac

Broj predmeta 04-350-149/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Dinić Slađan - Požarevac
Opis objekta Rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnjastamebnog objekta, 21h5,5+5h6m
Lokacija objekta kp.br.1100/1 KO Požarevac u ulici Sremskoj
Datum izdavanja 27.07.2012.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-224/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Rekonstrukcija vodovodne mreže u delu Ul.Stari korzo i Voje Dulića
Lokacija objekta kp. br. 1195/1, 1121 i 1355 KO Požarevac
Datum izdavanja 18.07.2012.
Napomena

Manojlović Milada iz Klenovnika

Broj predmeta 04-350-237/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Manojlović Milada iz Klenovnika
Opis objekta Rekonstrukcija i dogradnja ind. stambenog obj. spratnosti P+1 i terasa mah.dimenzija 5.0 h 10.0 m
Lokacija objekta kp. br. 1115 KO Klenovnik
Datum izdavanja 16.07.2012.
Napomena

Bogovac Miroslav iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-209/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Bogovac Miroslav iz Požarevca
Opis objekta Izgradnja ind. stambenog obj. spratnosti Su+P+1, maks. Dim. 12.0 h 11.0m
Lokacija objekta kp. br. 9284 KO Požarevac
Datum izdavanja 20.06.2012.
Napomena

Tomić Dragiša iz Beograda

Broj predmeta 04-350-60/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Tomić Dragiša iz Beograda
Opis objekta Rekonstrukcija i dogradnja ind. stambenog obj. spratnosti Po+P+2+Pk
Lokacija objekta kp. br. 701/2 KO Požarevac
Datum izdavanja 04.07.2012.
Napomena

Ilić Slobodanka iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-201/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Ilić Slobodanka iz Požarevca
Opis objekta Dogradnja i nadgradnja potkrovlja ind. stambenog obj. spratnosti Po+P+Pk
Lokacija objekta kp. br. 1440/3 KO Požarevac
Datum izdavanja 02.07.2012.
Napomena

Cvejić Slavoljub iz Drmna

Broj predmeta 04-350-227/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Cvejić Slavoljub iz Drmna
Opis objekta izgradnja ind. stambenog obj. spratnosti Po+P+1
Lokacija objekta kp. br. 1048 KO Požarevac
Datum izdavanja 27.06.2012.
Napomena

Najdanović Dule iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-68/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Najdanović Dule iz Požarevca
Opis objekta izgradnja ind. stambenog obj. 15,00 h 5,60m, spratnosti Po+P+0
Lokacija objekta kp. br. 1802 KO Požarevac
Datum izdavanja 18.06.2012.
Napomena

Zajić Saša iz Kostolca

Broj predmeta 04-350-133/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Zajić Saša iz Kostolca
Opis objekta izgradnja ind. stambenog obj. 10,3h11,4m, spratnosti Po+P+Pk
Lokacija objekta kp. br. 314/1 KO Kostolac grad
Datum izdavanja 20.06.2012.
Napomena

Cvetanović Srećko iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-175/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Cvetanović Srećko iz Požarevca
Opis objekta rekonstrukcija, dogradnja i nadgradnja ind. stambenog obj. Po+P+1
Lokacija objekta kp. br. 2000/1 KO Požarevac
Datum izdavanja 01.06.2012.
Napomena

Stefanović Petar iz Požarevca

Broj predmeta 04-350-211/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Stefanović Petar iz Požarevca
Opis objekta rekonstrukcija i dogradnja ind. stambenog obj. maksimalne spratnosti Po+P+1
Lokacija objekta kp. br. 162/2 KO Požarevac
Datum izdavanja 31.05.2012.
Napomena

Ivić Radojica iz Beranja

Broj predmeta 04-350-165/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Ivić Radojica iz Beranja
Opis objekta izgradnja ind. Stamb. objekta, dim. 12,5h10,5m, spratnosti Po+P+0
Lokacija objekta kp. br. 2305 KO Beranje
Datum izdavanja 28.05.2012.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-238/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Izgradnja kišne kanalizacije u delu Ul. Kosančićeve
Lokacija objekta kp. br. 1346 i 820 KO Požarevac
Datum izdavanja 21.05.2012.
Napomena

Grad Požarevac

Broj predmeta 04-350-192/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Grad Požarevac
Opis objekta Dogradnja fekalne kanalizacije u delu Ul. Vojvode Dobrnjca
Lokacija objekta kp. br. 4668/1, 2651 i 2463 sve KO Požarevac
Datum izdavanja 09.05.2012.
Napomena

Milanović Mimica iz Kostolca

Broj predmeta 04-350-57/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Milanović Mimica iz Kostolca
Opis objekta Rekonstr., dogradnja i nadgradnja postojećeg ind. stambenog objekta do spratnosti Po+Pr+Pk
Lokacija objekta kat.parcela broj 728 KO Kostolac grad u Kostolcu
Datum izdavanja 03.05.2012.
Napomena

Đorđević Mirjana iz Žabara

Broj predmeta 04-350-57/2012
Godina 2012
Podnosilac zahteva Đorđević Mirjana iz Žabara
Opis objekta izgradnja ind. stambenog objekta dim 13,0h14,5m spratnosti Po+Pr+1
Lokacija objekta kat.parcela broj 2843 KO Požarevac
Datum izdavanja 03.05.2012.
Napomena

„ORION TELEKOM“ DOO Beograd

Broj predmeta 04-350-121/2011
Godina 2012
Podnosilac zahteva „ORION TELEKOM“ DOO Beograd
Opis objekta izgradnja optičkog kabla u PE 40mm – prva faza od KPD Zabela do okna br.46/6 ali ne i ulazak u okno
Lokacija objekta kat.parc.br.3056/1, 3055/1 i 3055/3 KO Požarevac
Datum izdavanja 27.03.2012.
Napomena

„Telekom Srbija“ AD Beograd

Broj predmeta 04-350-409/2011
Godina 2012
Podnosilac zahteva „Telekom Srbija“ AD Beograd
Opis objekta izgradnja optičkog kabla u PE 40mm – ATC Bratinac-ATC Bradarac-ATC Kličevac
Lokacija objekta KO Bubušinac, KO Maruljevac, KO Bradarac, KO Drmno i KO Kličevac
Datum izdavanja 21.03.2012.
Napomena

Milenković Periša iz Kostolca

Broj predmeta 04-350-342/2011
Godina 2012
Podnosilac zahteva Milenković Periša iz Kostolca
Opis objekta izgradnja objekta-bazena za kupanje 5,4h11,4m i pratećeg pomoćnog objekta 5,2h12,5, P+0
Lokacija objekta k.p.br. 1490/1 KO Kostolac-grad u Kostolcu
Datum izdavanja 19.03.2012.
Napomena