Почетак » Обавештења
 

15. мај 2024. године рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2024. годину

Локална пореска администрација града Пожаревца обавештава пореске обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је 15. мај 2024. године рок за уплату обавезе за други квартал годишњег пореза на имовину за 2024. годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка.

С тим у вези, локална пореска администрација ће у суботу, 18. маја 2024. године радити са странкама у периоду од 8 до 12 сати.