Početak » Obaveštenja
 

15. maj 2024. godine rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2024. godinu

Lokalna poreska administracija grada Požarevca obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 15. maj 2024. godine rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2024. godinu.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka.

S tim u vezi, lokalna poreska administracija će u subotu, 18. maja 2024. godine raditi sa strankama u periodu od 8 do 12 sati.