Почетак » Обавештења » О Граду
 

Промена цена услуга за јавна предузећаChanges of prices of services for public companies

На основу члана 28. став 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/11) Градска управа града Пожаревца, дана 09. фебруара 2012. године, објављује захтеве за давање сагласности на одлуку о промени цена услуга за следећа јавна предузећа, чији је оснивач Град:

ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ИЗ ПОЖАРЕВЦА

Одлука Управног одбора ЈП „Топлификација из Пожаревца, број 598-2 од 07.02.2012. године, са предлогом ценовника услуга предузећа за 2012. годину.

ЈКП „КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ“ ИЗ ПОЖАРЕВЦА

Одлука Управног одбора ЈКП „Комуналне службе“ из Пожаревца, број 01-376/4 од 30.01.2012. године, са предлогом ценовника услуга предузећа за 2012. годину.

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ИЗ ПОЖАРЕВЦА

Одлука Управног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ из Пожаревца, број 01-457/1 од 09.02.2012. године, са предлогом ценовника услуга предузећа за 2012. годину.

ЈРДП „РАДИО ПОЖАРЕВАЦ“ ИЗ ПОЖАРЕВЦА

Одлука Управног одбора ЈРДП „Радио Пожаревац“ из Пожаревца, број 10 од 08.02.2012. године, са предлогом ценовника услуга предузећа за 2012. годину.

Промене цена услуга можете скинути у PDF формату са следеће адресе:

 Промене цена услуга за јавна предузећа.

*За преглед PDF фајлова вам је потребан програм Adobe Acrobat Reader који се може скинути са следећег линка:

//get.adobe.com/reader/Pursuant to Article 28 Paragraph 4 Law on Communal Activities (“Official Gazette of RS”, no. 88/11) City Administration Pozarevac, on 09th February 2012th year, publishes applications for approval of the decision to change the price of services for the following public companies, founded by the City:

JP “TOPLIFIKACIJA” from Pozarevac

The decision of the Board of JP “Toplifikacija from Pozarevac, No. 598-2 of 07.02.2012. year, and proposed pricing service companies for 2012. year.

JKP “Komunalne sluzbe” from Pozarevac

The decision of the Board of Public Utility “Komunalne sluzbe” from Pozarevac number 01-376/4 from 30.01.2012. year, and proposed pricing service companies for 2012. year.

JKP “Vodovod i kanalizacija” from Pozarevac

The decision of the Board of Public Utility Company “Vodovod i kanalizacija” from Pozarevac, No. 01-457/1 from 09.02.2012. year, and proposed pricing service companies for 2012. year.

JRDP “RADIO POZAREVAC” from Pozarevac

The decision of the Board of Directors JRDP “Radio Pozarevac” from Pozarevac, No. 10 of 08.02.2012. year, and proposed pricing service companies for 2012. year.

Changes in prices of services can be downloaded in PDF format from the following addresses:

 Changes in prices of services.

* To view PDF files you need Adobe Acrobat Reader which can be downloaded from the following link:

//get.adobe.com/reader/

Подели са другима: Facebook Twitter