Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
 
Naziv Usluge štampanja
Broj 24/2012
Naručilac Gradonačelnik grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 23.nov.2012 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 16.nov.2012
Dokumentacija
Napomene
 
PrintŠtampanje PrintŠtampanje-->