Javne nabavke

 
 
Naziv Nabavka putničkih automobila
Broj 14/2014
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 16.jun.2014 do 00č 00m
Zatvorena
Datum objave 15.maj.2014
Dokumentacija
Napomene