Javne nabavke

 
 
Naziv Nabavka automobila za opremanje saobraćajne policije PU Požarevac
Broj 15/2014
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 27.jun.2014 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 28.maj.2014
Dokumentacija
Napomene