Javne nabavke

 
 
Naziv Sistematsko uklanjanje ambrozije
Broj 21/2014
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 18.jun.2014 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 05.jun.2014
Dokumentacija
Napomene