Javne nabavke

 
 
Naziv Održavanje softvera
Broj 13/2014
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 16.jun.2014 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 06.jun.2014
Dokumentacija
Napomene 17.06.2014. Dodato: Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda Partija 1
17.06.2014. Dodato: Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda Partija 2
17.06.2014. Dodato: Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda Partija 3