Javne nabavke

 
 
Naziv Reprezentacije - bife
Broj 8/2014
Naručilac Gradonačelnik grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 19.jun.2014 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 10.jun.2014
Dokumentacija
Napomene