Javne nabavke

 
 
Naziv Ugostiteljske usluge za potrebe Gradske uprave grada Požarevca
Broj 24/2014
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 02.jul.2014 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 23.jun.2014
Dokumentacija
Napomene