Javne nabavke

 
 
Naziv Oprema za ugostiteljstvo za dečiji vrtić u MZ „Čačalica“ u Požarevcu
Broj 18/2014
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 01.sep.2014 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 01.avg.2014
Dokumentacija
Napomene