Javne nabavke

 
 
Naziv Nabavka didaktike za dečiji vrtić u MZ „Čačalica“ u Požarevcu
Broj 30/2014
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 11.sep.2014 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 02.sep.2014
Dokumentacija
Napomene