Javne nabavke

 
 
Naziv Rušenje bespravno zidanih objekata, 45110000 – rušenje i razbijanje zgrada; zemljani radovi
Broj JNMV 32/2014
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 06.okt.2014 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 24.sep.2014
Dokumentacija
Napomene