Javne nabavke

 
 
Naziv Izveštavanje sa svih značajnih skupova, manifestacija i događanja od interesa za grad Požarevac od strane štampanog javnog glasila regionalnog karaktera
Broj 3/2014
Naručilac Skupština grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 27.okt.2014 do 00č 00m
Zatvorena
Datum objave 26.sep.2014
Dokumentacija
Napomene