Javne nabavke

 
 
Naziv Radne uniforme, službena odeća i službena obuća
Broj 34/2014
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 29.okt.2014 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 20.okt.2014
Dokumentacija
Napomene Krajnji rok za podnošenje ponuda je 31. oktobar 2014. godine do 12,00 časova. Javno otvaranje ponuda će se obaviti 31. oktobra 2014. godine u 12,30 časova