Javne nabavke

 
 
Naziv Rušenje bespravno zidanih objekata
Broj 37/2014
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 17.nov.2014 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 04.nov.2014
Dokumentacija
Napomene