Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
 
Naziv Reprezentacija-bife
Broj 4/2013
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 24.jan.2013 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 21.jan.2013
Dokumentacija
Napomene