Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
 
Naziv Reprezentacije - bife
Broj 2/2015
Naručilac Skupština grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 01.jan.1970 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 20.feb.2015
Dokumentacija
Napomene
 
PrintŠtampanje PrintŠtampanje-->