Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
 
Naziv reprezentacija - bife
Broj 12/2013
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 12.feb.2013 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 06.feb.2013
Dokumentacija
Napomene