Javne nabavke

 
 
Naziv Informisanje javnosti-izveštavanje sa svih značajnih skupova, manifestacija i događanja od interesa za grad Požarevac od strane komercijalne (lokalne) radio stanice
Broj 2/2013
Naručilac Gradonačelnik grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 11.mar.2013 do 13č 00m
Zatvorena
Datum objave 04.mar.2013
Dokumentacija
Napomene