Јавне набавке

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке:
 
 
Назив Израда пројектне документације за уређење Љубичева
Број ЈН ОП 1.2.111./2017
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 01.авг.2017 до 10ч 00м
Затворена
Датум објаве 28.јун.2017
Документација
Напомене