Javne nabavke

 
 
Naziv Praćenje (monitoring) kvaliteta zemljišta
Broj 33/2013
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 27.jun.2013 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 17.jun.2013
Dokumentacija
Napomene