Javne nabavke

 
 
Naziv Materijalno-tehnička sredstva za video nadzor
Broj 49/2013
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 18.dec.2013 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 09.dec.2014
Dokumentacija
Napomene