Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
 
Naziv Rehabilitacija trotoara i platoa sa popločavanjem u ulici Čede Vasovića –desna strana u smeru ka ulici Đure Đakovića
Broj 30/2019
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 08.maj.2019 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 30.apr.2019
Dokumentacija
Napomene
 
PrintŠtampanje PrintŠtampanje-->