Јавне набавке

 
 
Назив Рехабилитација тротоара и платоа са поплочавањем у улици Чеде Васовића –десна страна у смеру ка улици Ђуре Ђаковића
Број 30/2019
Наручилац Градска управа града Пожаревца
Адреса: улица Дринска 2, 12000 Пожаревац
Интернет страница: http://www.pozarevac.rs/
Рок 08.мај.2019 до 12ч 00м
Затворена
Датум објаве 30.апр.2019
Документација
Напомене