Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
 
Naziv Usluge štampanja
Broj 4/2019
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 20.maj.2019 do 11č 00m
Zatvorena
Datum objave 07.maj.2019
Dokumentacija
Napomene
 
PrintŠtampanje PrintŠtampanje-->