Javne nabavke

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke:
 
 
Naziv Ugostiteljske usluge
Broj 22/2019
Naručilac Gradska uprava grada Požarevca
Adresa: ulica Drinska 2, 12000 Požarevac
Internet stranica: http://www.pozarevac.rs/
Rok 17.maj.2019 do 12č 00m
Zatvorena
Datum objave 07.maj.2019
Dokumentacija
Napomene
 
PrintŠtampanje PrintŠtampanje-->